Bērzpils pagasta filiālbibliotēka

Preses izdevumi

2019. gadā Bērzpils pagasta bibliotēkā saņemtie abonētie preses izdevumi:

Vaduguns

Astes

A12 - ceļš uz Latgali

Ieva

Ievas Māja

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Ilustrētā Junioriem

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Ilustrētā Zinātne

LA Tematiskā Avīze

Leģendas

Patiesā Dzīve

Praktiskais Latvietis

Praktiskie Rokdarbi

Privātā Dzīve

100 labi padomi

Ievas Dārzs ( I.pusg.)

Mājas Virtuve ( I.pusg.)

Nezināmā Vēsture ( I.pusg.)

Saņemtie dāvinājumi:

Domuzīme

Enerģija un Pasaule

Mūzikas Saule

Putni dabā

Rīgas Laiks

Vides Vēstis

Bezatlīdzībā saņemti:

Balvu Novada Ziņas