Bērzpils pagasta filiālbibliotēka

2019

Tikšanās ar novadniekiem - dzejnieci L. Apšenieci-Akulu un mūziķi G. Ločmeli Bērzpils saieta namā

24.04.2019

Tikšanās ar novadniekiem - dzejnieci L. Apšenieci-Akulu un mūziķi G. Ločmeli Bērzpils saieta namā

Avots: Logina Z. Dziesmās un dzejoļos - dzimtās puses mīlestība// Vaduguns, Nr.32, 2019.g. 30.aprīlis

 

B. Birkovas pirmās grāmatas atvēršanas svētki Bērzpils saieta namā

01.04.2019

B. Birkovas pirmās grāmatas atvēršanas svētki Bērzpils saieta namā

Avots: Tušinska I. Kad mākoņiem ir saknes, bet iztēlei spēks// Vaduguns, Nr.27, 2019.g. 5.aprīlis