Bērzpils bibliotēka

2014

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī

23.04.2014

Pasākumu atklāj Bērzpils pagasta pārvaldniece B. Bogdane un pagasta  bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa.

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī. 23.04.2014

Skats pēc elektroniskās grāmatu izsniegšanas - visi lasītāji grāmatas veiksmīgi saņēmuši. Foto B. Bogdane

 

Krusta iesvētīšana Bērzpils centrā

22.08.2014

Krusta iesvētīšana Bērzpils centrā

Krusta iesvētīšana Bērzpils centrā

Krusta iesvētīšana Bērzpils centrā

Foto A. Kriviša

 

Piemiņas vietas svinīgā atklāšana Bērzpils centrā

07.11.2014

Piemiņas vietas svinīgā atklāšana Bērzpils centrā

Piemiņas vietas svinīgā atklāšana Bērzpils centrā

Piemiņas vietas svinīgā atklāšana Bērzpils centrā

 

Ciemos pie Bonifacovas muižas iedzīvotājiem

09.12.2014

Ciemos pie Bonifacovas muižas iedzīvotājiem

Avots: Logina Z.''Terra Mariana'' aizceļo uz Bonifacovu// Vaduguns, Nr. 97, 2014.g. 23.dec.