Bērzpils bibliotēka

Pakalpojumi

empty placeholder

Bezmaksas pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

Grāmatas:

Dažāda veida literatūras izmantošana (bērnu, jauniešu, daiļliteratūra, nozaru literatūra);

Periodiskie izdevumi:

Avīžu un žurnālu izmantošana. Pieejamo periodiku skatīt sadaļā "Preses izdevumi";

Uzziņas un konsultācijas:

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā;

Elektroniskais kopkatalogs:

Reģionālā kopkataloga un kultūrvēstures datu bāzes izmantošana;

Datori un internets:

Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana;

Starpbibliotēku abonements:

Iespieddarbu pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu;

Abonētās datubāzes:

Piekļuve Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzei;

3td e-GRĀMATU bibliotēka:

 Iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē  datorā vai viedierīcē;

Izstādes:

Dažādas tematiskās, literatūras izstādes.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Maksas pakalpojumi

BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI *

 

Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem:

 A4 melnbalta teksta lappuse                                            0.11                                                                

 A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                              0.17                                                         

 A4 krāsaina teksta lappuse                                              0.36                                                           

 A4 krāsaina teksta pus lappuse                                        0.18                                                        

 A4 krāsaina attēla lappuse                                               0.62                                     

 A4 krāsaina attēla pus lappuse                                         0.32                                        


Izdrukas pakalpojumi no klienta informācijas resursiem:

A4 lappuse (melnbalta)                                                    0.13                                                                                   

A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                 0.21                                      

A4 melnbalta attēla lappuse                                             0.24

    A4 krāsaina teksta lappuse                                               0.44 

A4 krāsaina teksta pus lappuse                                         0.22

 A4 krāsaina attēla lappuse                                               0.75

  A4 krāsaina attēla pus lappuse                                       0.39


Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem:

A4 lappuse (melnbalta)                                                     0.11                                                                                   

          A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                  0.17


Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem:                 

A4 lappuse (melnbalta)                                                         0.13

        A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                   0.21


Skenēšana no bibliotēkas krājumiem:

     (teksts / attēls)  1 lappuse                                                        0.19                                                            


 Skenēšana no klienta materiāliem:

     (teksts/attēls) 1 lappuse                                                           0.23

*Ar Balvu novada Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.19.,11&) var iepazīties bibliotēkā