Bērzpils bibliotēka

2012

Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums

29.02.2012

Bibliotēkā Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011 noslēguma pasākums.

Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.

Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.

Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.

  Foto A. Kriviša

Žūrijas darba grupa: skolotāja L.Kokoreviča,
 darba vadītāja A. Griestiņa un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša

Žūrijas darba grupa: skolotāja L.Kokoreviča, darba vadītāja A. Griestiņa un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša. Foto K. Žeikare

 

Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem

20.02.2012

Klusuma brīdis,
 pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieci Broņislavu Martuževu.

Pasākumu atklāj A.Griestiņa.

Klusuma brīdis, pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieci Broņislavu Martuževu. Foto V. Bukšs

Pasākumu atklāj A.Griestiņa.

Fragmentus no literārajiem darbiem lasa Bērzpils saieta nama saimniece A. Kriviša.

Vārds dots Viļakas literātiem. Runā rakstniece Santa Mežābele.

Fragmentus no literārajiem darbiem lasa Bērzpils saieta nama saimniece A. Kriviša.

Vārds dots Viļakas literātiem. Runā rakstniece Santa Mežābele. Foto V. Bukšs

Dzeju lasa Rutta Jeromāne.

Viļakas kolēģes pieredzes apmaiņā Bērzpils pagasta bibliotēkā.

Dzeju lasa Rutta Jeromāne. Foto V. Bukšs

Viļakas kolēģes pieredzes apmaiņā Bērzpils pagasta bibliotēkā.