Bērzpils bibliotēka

Pārskati

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2021. gadu

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2020. gadu

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2019. gadu

Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas darba teksta pārskats par 2018. gadu