Bērzpils pagasta filiālbibliotēka

Jaunieguvumi

Jaunumi 04.07.2020 ( 26 eks. - pašvaldības līdzekļi 240,67 EUR )

Latviešu literatūra

1.Dreika D. Taureņu lietus.

2.Paukšs H. Eņģeļu medības. (Vak. rom.)

3.Nuts Z. Es izgludināju viņa kreklus.

4.Žuravska Dz. Nepabeigtā portreta noslēpums.

Ārzemju literatūra

5.Čemberlena  D. Īrisa zieds margrietiņu pļavā.

6.Devero Dž. Skūpstu ezers.

7.Korīta M. Ja viņa modīsies.

8. Linka Š. Cietsirdīgās spēles.

9.,10. Mariņina A. Rūgtais kvests. 1., 2. grām.

11. Rūnija S.Normāli cilvēki.

Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2020

12.Bugavičute-Pēce R. Puika, kurš redzēja tumsā.

13.Ezerkalns G. Ragana manā skapī.

14.Hietamies E. Tētis uz pilnu slodzi.

15.Jundze A. Šusnirks un pazemes bubuļi.

16.Košeļeva S. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās.

17.Ķerus V. Meža meitene Maija.

18.Ļenasa A. Krāsu mošķis.

19.Looki K. Lidostas blaktis nepadodas.

20.Manfelde A. Vilcēni.

21.Olsone K. Ērgļuklints noslēpums.

22.Reinausa R. Marks, maģija un vilkate Vilma.

23.Starks U. Zvēri, kurus neviens nav redzējis

24.Starobiņeca A. Vilka midzenis.

25.Tilaks Dz. Papus Tru.

26.Zvirgzdiņš J. Rasas vasara.

Bezatlīdzībā saņemtie iespieddarbi

Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija ( 12 eks.)

1.Ašers Dž. Trīspadsmit iemesli.

2.Bērziņš M. Aizliegtais pianīns.

3.Kronbergs J. Laika bikses.

4.Nilsons P. Kā suns kā kaķis.

5.Nilsone F. Pērtiķa zvaigzne.

6.Marcinkevičs M. Svizis.

7.Sandrels Ž. Brīnumu istaba.

8.Valters E. Poķu grāmata.

9.Vile J. Sibīrijas haiku.

10.Vītiņa L.V. Dzejnieks un smarža.

11.Zandere I. Bērns, kas neiekrita.

12.Zebris O. Māra.

Citi bezatlīdzībā saņemtie iespieddarbi

1.Lebo P. Etija Hilesuma.

2.Riekstiņš J. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā.

3.The Latvian ABC.

 

Jaunumi 05.2020 (13 eks. - pašvaldības līdzekļi 101,77 EUR )

Latviešu literatūra

1.Auziņš A. Astotais bauslis

2.Brīdaka L. Atbalss bez balss.(Vak.rom.)

3.Judina D. Mēmais.

4.Kaziņa G. Pusnakts lilija.

5.Kūlis Ē. Iezīmētie.

6.Zoldnere D. Algotņi. (Vak.rom.)

Ārzemju literatūra

7.Andžoni Dž. Sardu balāde.

8.Kīza M. Mazliet precējušies.

9.Makinērnija M. Dzīves ceļojums.

Bērnu literatūra

10.,11.Apšeniece L. Ances pasaciņas.

12.Māmiņ, Tev!

Nozaru literatūra

13.Ančevska I. Latviešu dziedināšanas tradīcija.

Bezatlīdzībā saņemtie iespieddarbi:

1.Kolaborants.

2.Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā - Nacionālais saraksts.

3.ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā.

 

Jauno grāmatu diena 17.03.2020 ( Jaunieguvumi 11 eks.- pašvaldības līdzekļi - 97,46 EUR )

Latviešu literatūra

1.Dreimane I. Vēstule ar pielikumu.

2.Katra A. Vietējā stacija.

3.Latviešu fabulas lieliem un maziem.

Ārzemju literatūra

4.Hogana R. Pazaudēto lietu glabātājs.

5.Volša R. Vīrietis, kurš nepiezvanīja.

6.Sabolo M. Samera.

Bērnu un jauniešu literatūra

7.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata.XIV. Demontāža.

8.Tamms H. Nindzja Timijs un Ledus pilsēta.

9.Stāraste M. Laimes zeme.

10. Zarāne A. Slīdošās kāpnes.

Nozaru literatūra

11.Muna dzīšmu gruomota.

 

Jauno grāmatu diena 20.02.2020                                                                                                                                                                                             Jaunieguvumi 13.02.2020 ( 10 eks. - pašvaldības līdzekļi - 92,32 EUR )

Latviešu literatūra

1.Avotiņa D. Ceļā.

2.Judina D. Dēls. ( Vakara rom. )

3.Lai katram sava laimes zvaigzne!

4.Račko K. Sasietā.

5.Zīle M. Svešu tēvu grēki. ( Vakara rom. )

Ārzemju literatūra

6.Devero Dž. Attaisnotā slepkavība.

7.Kellija K. Laimīgas laulības noslēpumi.

8.Kērtisa R. Mēs satikāmies decembrī.

9.Vaita M. Lidojuma trajektorija.

Bērnu un jauniešu literatūra

10.Cielēna M. Ballīte ar nakšņošanu.

 

Jaunieguvumi 21.11.2019 ( 12 eks. par pašvaldības līdzekļiem - 103,59 EUR )

Latviešu literatūra

1.Dimante I. Komjaunietes pūra nauda.

2.Ermlere F. Prove.

3.Judina D. Cietāks par dimantu.

4.Kovaļova L. Bezvēsts pazudušās.

5.Krekle M. Klusums izmisīgs. (Vakara rom.)

6.Nella no Krotes. Ragana bez diploma. (Vakara rom.)

7.Paegle L. Istabas biotops. (Vakara rom.)

Ārzemju literatūra

8.Baha T. Kamēliju salas sievietes.

9.Devero Dž. Nāve pēc pieprasījuma.

10.Ērnestama M. Mīlestībai nav brīvdienu.

11.Kokrema Dž. Līgavu nams.

Bērnu un jauniešu literatūra

12.Rozentāle L. Dāvana Latvijai.

 

Dāvinājumi un Bezatlīdzībā saņemtie iespieddarbi 2019.gadā.

Latviešu literatūra

1.Anmanis J. Mana sapņu planēta.

2.Apšeniece L. Krāsu prieks.

3.Apšeniece L. Rīga svin.

4.Rēzekne – 2015.

5.Rēzekne – 2016.

6.Rēzekne – 2018.

7.Līpdryvīte L. Pa saulis spaitu & Sirsnības ceļos.

8.Slavinska V. Laiks.

9.Andžāne V. Pēdas dzīves grāmatā.

10.Cibuļskis J. Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu.

11.Olūts 24.

12.Purinaša L. Sīvīte.

13.Rekšņa A. Trīs zvaigznes manā mūžā.

14.Ruka E. Kāda pētnieka dzīve.

15.Birkova B. Mākoņiem ir saknes.

16.Kancāne E. Syltuo mola.

Ārzemju literatūra

17.Atvuda M. Pēnelopiāde.

18.Bredberijs R. Tagad un mūžīgi.

19.Makjuans I. Piedošana.

20.Puertolā R. Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga…

21.Raīss Š. Reiz pasaulē dzīvoja Kabulas grāmattirgotājs.

22.Seierstade O. Kabulas grāmattirgotājs.

23.Niemi J. Tu neiesi viens (Vecāku žūrija-2019)

Bērnu un jauniešu literatūra

24.Garā pupa.

25.Denisa-Liepniece S. Caps – un ciet jeb Vilks manipulators.

26.Nivena Dž. Mūsu spožās dienas. (Jauniešu žūrija-2019)

27.Bahs R. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons. (Jauniešu žūrija – 2019)

28.Jūna N. Viss, itin viss..( Jauniešu žūrija -2019 )

29.Kreicbergs T. Havanas kaķu nams. ( Jauniešu žūrija-2019 )

30.Vīrs guļ ziemas miegu.

Nozaru literatūra

31.Bērds M. Stāsti par mākslas vēsturi.

32.Varas Latvijā.

33.Broks J. Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē.

34.Tāvu zemes kalendars, 2020.

35.Vaidere I. Misija Latvijai.

36.Žagare-Vītiņa T. Neesam aizbēguši.

37.Brodvels D. Kinomāksla. Ievads.

38.Meža rokasgrāmata.

39.Āze A. Jānis Pilmanis.

40.Āze A. Putni Latvijā.

41.Kas bez iuzu – tys bez bādys!

42.Lagzdiņa I. Izslāpums. Olga Dreģe.

43.Rancāne A. Aiz azara bolti bārzi…

44.Latvijas olimpiskā vēsture.

45.Dziesma. Svētki. Dzīve.

 

Jaunieguvumi 21.08.2019 ( 7 eks. par pašvaldības līdzekļiem - 54,59 EUR )

Latviešu literatūra

1.Apškrūma K. Šī zeme ir Dieva dāvana.

2.Judina D. Devītais.

3.Rušmane A. Vienpatnieki. (Vakara rom.)

4.Šulce Dz. Suņu kalns. (Vakara rom.)

Ārzemju literatūra

5.Džūela L. Zelta meitene.

6.Eljota K. Trakā vasara.

7.Hūvere K. Veritija.

 

Jaunieguvumi 17.06.2019 ( Bērnu un Jauniešu žūrijas 14 grām. par pašvaldības līdzekļiem - 128,69 EUR ) ( skatīt: Bērnu žūrija )

 

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 18.04.2019

Jaunieguvumi (25 eks.) - pašvaldības līdzekļi (280,39 EUR )        

 Latviešu literatūra

1. Auziņš A. Sieviete neprot zaudēt.
2. Judina D. Lāsts.
3. Manfelde A. Zemnīcas bērni.
4. Paukšs H. Pele slazdā (L.r.)
5. Rēdliha I. Vēl viena dziļa ieelpa.
6. Švarca S. Gliemezis uz rīta takas. ( L.r.)
7. Švarca S. Klusumu meklējot.
 

Ārzemju literatūra

8. Alnats L. Mums pieder debesis.
9. Barija Dž. Brīvais kritiens Kuram var uzticēties.
10. Bisī M. Laiks ir slepkava.
11. Ēriksone K. Nomodā.
12.Kellija K. Gads, kas mainīja visu.
13.Keplers L. Uguns liecinieks.
14.Miņjē B. Nenodzēs gaismu!
15.Nesbē J. Makbets.
16.Ouena N. Zirneklis istabas stūrī.
17.Pāsilinna A. Mīlīgā indes brūvētāja.
18.Petersa P. Rubīnsarkanā istaba.
19.Pinboro S. Viņai nemanot.
20.Restlunda B. Monmartras šarms.
21.Robertsa N. Zemstraumes.
22.Vuds T. Hameleons.

Nozaru literatūra

23.Bērne L. Sirds lūgšanas.
24.Neiburgs U. Grēka un ienaida liesmās. 2.grām.
25.Smaļinskis N. 100 stāsti par Latviju.
Bezatlīdzībā: Rancāne A. Aiz azara bolti bārzi…

Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem 26.02.2019

Jaunieguvumi  (31 eks.) - pašvaldības līdzekļi (262,58 EUR)

Latviešu literatūra

1.Avotiņa D. Soliņš pie Salacas.
2.Bula R. Stopētāju lieta.
3.Dimante I. Paslēptā dzīve. (L.r.)
4.Dreika D. Šaubu mitekļi.
5.Judina D. Amnēzija.
6.Judina D. Ēnas spogulī. (L.r.)
7.Horna M. Atgriešanās dzimtenē. (L.r.)
8.Mikele A. Zelta būrītis.
9.Pakraste L. Laika lokos.
10.Račko K. Samaitātā.
11.Rukšāne G. Vilinājums. (L.r.)
12.šadre D. Sens attēls.
13.Zigmonte D. Pavasara krustceles.

Ārzemju literatūra

14.Baha T. Kamēliju sala.
15.Kreiss R. Zaglis.
16.Larka S. Cerība pasaules malā.
17.Makintoša K. Es tevi redzu.
18.Miranda M. Perfektā svešiniece.
19.Robertsa N. Noķer mani, ja vari.
20.Sabaļauskaite K. Silva Rerum VI.
21.Teilore L. Sniega roze.
22.Vaita K. Vēlmju koks.

Bērnu un jauniešu literatūra

23.Auseklis U. Četras otas. Gadalaiku dzejoļi bērniem.
24.Feibels T. Es par tevi zinu visu.
25.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata 13. Sabrukums.
26.Kļavis A. Asinis uz dzintara. 3.gr.
27.Murmane A. Ar sirdi pret klikšķi.
28.Pitkevica G. Čau, ko tu dari? Bērnu anekdotes.
29.Zoji S. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga. 3.gr.

Nozaru literatūra

30.Ekstermane B. Latviešu zīmju spēks.
31.Lasmane L. Pagalma mantojums.

Jaunieguvumi (11 eks.) - bezatlīdzībā saņemtie un dāvināj. (91,58 EUR)

1. Ceipe G. Dieva tautas dzimšana.
2. Runcis R. Gaismas ķermenis.
3. Pazīsti Latvijas zivis.
4. Kaša V. Par tevi, Latvija.
5. Slišāne A. #100dečiLatvijai.
6. Slišāns O. Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ.
7. Tāvu zemes kalendars, 2019.
8. Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai.
9. Visiting neighbours. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi.
10.Jansone A. Labie ļaudis.
11.Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai.