Bērzpils pagasta filiālbibliotēka

Jaunieguvumi

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 18.04.2019

Jaunieguvumi (25 eks.) - pašvaldības līdzekļi (280,39 EUR )        

 Latviešu literatūra

1. Auziņš A. Sieviete neprot zaudēt.
2. Judina D. Lāsts.
3. Manfelde A. Zemnīcas bērni.
4. Paukšs H. Pele slazdā (L.r.)
5. Rēdliha I. Vēl viena dziļa ieelpa.
6. Švarca S. Gliemezis uz rīta takas. ( L.r.)
7. Švarca S. Klusumu meklējot.
 

Ārzemju literatūra

8. Alnats L. Mums pieder debesis.
9. Barija Dž. Brīvais kritiens Kuram var uzticēties.
10. Bisī M. Laiks ir slepkava.
11. Ēriksone K. Nomodā.
12.Kellija K. Gads, kas mainīja visu.
13.Keplers L. Uguns liecinieks.
14.Miņjē B. Nenodzēs gaismu!
15.Nesbē J. Makbets.
16.Ouena N. Zirneklis istabas stūrī.
17.Pāsilinna A. Mīlīgā indes brūvētāja.
18.Petersa P. Rubīnsarkanā istaba.
19.Pinboro S. Viņai nemanot.
20.Restlunda B. Monmartras šarms.
21.Robertsa N. Zemstraumes.
22.Vuds T. Hameleons.

Nozaru literatūra

23.Bērne L. Sirds lūgšanas.
24.Neiburgs U. Grēka un ienaida liesmās. 2.grām.
25.Smaļinskis N. 100 stāsti par Latviju.
Bezatlīdzībā: Rancāne A. Aiz azara bolti bārzi…

Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem 26.02.2019

Jaunieguvumi  (31 eks.) - pašvaldības līdzekļi (262,58 EUR)

Latviešu literatūra

1.Avotiņa D. Soliņš pie Salacas.
2.Bula R. Stopētāju lieta.
3.Dimante I. Paslēptā dzīve. (L.r.)
4.Dreika D. Šaubu mitekļi.
5.Judina D. Amnēzija.
6.Judina D. Ēnas spogulī. (L.r.)
7.Horna M. Atgriešanās dzimtenē. (L.r.)
8.Mikele A. Zelta būrītis.
9.Pakraste L. Laika lokos.
10.Račko K. Samaitātā.
11.Rukšāne G. Vilinājums. (L.r.)
12.šadre D. Sens attēls.
13.Zigmonte D. Pavasara krustceles.

Ārzemju literatūra

14.Baha T. Kamēliju sala.
15.Kreiss R. Zaglis.
16.Larka S. Cerība pasaules malā.
17.Makintoša K. Es tevi redzu.
18.Miranda M. Perfektā svešiniece.
19.Robertsa N. Noķer mani, ja vari.
20.Sabaļauskaite K. Silva Rerum VI.
21.Teilore L. Sniega roze.
22.Vaita K. Vēlmju koks.

Bērnu un jauniešu literatūra

23.Auseklis U. Četras otas. Gadalaiku dzejoļi bērniem.
24.Feibels T. Es par tevi zinu visu.
25.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata 13. Sabrukums.
26.Kļavis A. Asinis uz dzintara. 3.gr.
27.Murmane A. Ar sirdi pret klikšķi.
28.Pitkevica G. Čau, ko tu dari? Bērnu anekdotes.
29.Zoji S. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga. 3.gr.

Nozaru literatūra

30.Ekstermane B. Latviešu zīmju spēks.
31.Lasmane L. Pagalma mantojums.

Jaunieguvumi (11 eks.) - bezatlīdzībā saņemtie un dāvināj. (91,58 EUR)

1. Ceipe G. Dieva tautas dzimšana.
2. Runcis R. Gaismas ķermenis.
3. Pazīsti Latvijas zivis.
4. Kaša V. Par tevi, Latvija.
5. Slišāne A. #100dečiLatvijai.
6. Slišāns O. Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ.
7. Tāvu zemes kalendars, 2019.
8. Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai.
9. Visiting neighbours. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi.
10.Jansone A. Labie ļaudis.
11.Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai.