Bērzpils bibliotēka

Nozaru literatūra

empty placeholder

Latviešu rakstainie cimdi.Slava Mirdza. Rīga: Zinātne, 1992

Krājumā sakopotie 575 cimdu rakstu paraugi dos ierosmi adīšanas entuziastiem, palīdzēs darbmācības skolotājiem izvēlēties vienkāršos rakstus pirmā cimda adīšanai skolās.

Tiešsaistes katologs


empty placeholder

Garšas fizioloģija, jeb, Meditācijas par transcendento gastronomiju. Brijā-Savarēns Žans Antelms. Rīga:Rīgas laiks, 2012

No kā ir atkarīgs nāciju liktenis? “Nāciju liktenis ir atkarīgs no tā, kā tās barojas” – pie šāda secinājuma nonāca Napoleona laika Francijas Kasācijas tiesas tiesnesis Žans Antelms Brijā-Savarēns – iespējams, pārdomājot savas nācijas neseno pagātni un Franču revolūciju, kuru, kā zināms, izraisīja parīziešu neapmierinātība ar maizes trūkumu, kas savukārt izpelnījās Marijas Antuanetes nevainīgo repliku: “Ja viņiem nav maizes, lai ēd kūkas!” Tiesneša darbs Brijā-Savarēnu, šķiet, nedaudz garlaikoja, jo brīvajā laikā (un bieži vien arī darba laikā) viņš daudz labprātāk darīja ko citu: gremdējās apcerē “par visu, kam sakars ar cilvēku kā būtni, kura barojas” – proti, par gastronomiju.

Tiešsaistes katalogs


empty placeholder

PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi okupētajā Latvijā pēc Otrā pasaules kara (1946–1990). Krūmiņš Gatis. Rīga: LR Tieslietu ministrija, 2023

Kā tas bija iespējams, ka PSRS okupācijas laikā, kad visai strauji auga saražotās rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas apjomi, Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis pieauga daudz lēnāk? Šajā grāmatā atrodam skaidrojumu: tā bija mērķtiecīga, koloniāla okupācijas varas politika - izsūkt no Latvijas (Baltijas republikām) tik, cik vien iespējams, vienlaicīgi padarot to par īstu karabāzi savu interešu aizstāvībai. PSRS nodarītie zaudējumi šajos gados naudas izteiksmē ir 30 811 385 645,25 rubļi.

Tiešsaistes katalogs


empty placeholder

Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939.-1990. Rīga: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2023

Latvijas demogrāfiskie zaudējumi 1939.-1990. / Ilmārs Mežs. Latvijas iedzīvotāju zaudējumi masu deportācijās / Jānis Riekstiņš. Latvijas iedzīvotāju evakuācija uz PSRS 1941. gada vasarā / Jānis Riekstiņš. PSRS okupācijas varas radītie cilvēku zaudējumi Latvijas armijai 1940.-1941. gadā / Edvīns Vītoliņš. Latvijas iedzīvotājiem radītie zaudējumi, tos mobilizējot PSRS okupācijas armijā / Edvīns Vītoliņš. Netiešie demogrāfiskie zaudējumi / Edvīns Vītoliņš. Nacistu okupācijas laikā policijas struktūrās un militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji / Kārlis Kangeris. Demogrāfiskie zaudējumi sakarā ar Abrenes apriņķa daļas pievienošanu Krievijai / Pēteris Zvidriņš. Bēgļi kara beigās uz Rietumiem / Kārlis Kangeris. Nacionālo partizānu un atbalstītāju demogrāfiskie zaudējumi bruņotās pretošanās kustības laikā 1944.-1957. gads / Zigmārs Turčinskis. Ebreji Latvijā: demogrāfisko procesu norise (1939-1991) / Olga Miheloviča. Okupācijas seku demogrāfijā raksturojošie statistikas rādītāji / Pārsla Eglīte.

Tiešsaites katalogs


empty placeholder

Pasažieris bez biļetes. Danelija Georgijs. Rīga: Upe tuviem un tāliem, 2023

Grāmata ir autobiogrāfisku stāstu mozaīka, jeb kā pats autors to dēvē - īsmetrāžas stāsti par piedzīvoto savā profesijā un ceļā uz to. Kopā tie veido radošā cilvēka dzīves ainavu pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. Georgija Danelijas literārie un kino varoņi cilvēciskā valodā runā pāri politisko iekārtu lozungiem. Darbs noteikti būs interesants tiem, kuri mīl kino kā mākslu un radoši darbojušies aprakstītajā laikā, savukārt, gados jaunāki lasītāji, te izlasīs to, kā dzīvoja ambiciozi un aizrautīgi cilvēki laikā, kad par savas idejām vajadzēja burtiski cīnīties ar milzu izdomu un fantāziju.

Tiešsaites katalogs


empty placeholder

Balodiāna. Šneps – Šneppe Manfreds. Rīga: Jumava, 2023

"Ir diezgan grūti atrast terminu, lai raksturotu grāmatas žanru. Riskēšu to nosaukt par vēsturisku eseju krājumu, kuru vieno galvenokārt Latvijas teritorija kā vēsturiskā telpa, notikumu hronoloģiskā secība un galvenie varoņi - Baložu dzimtas četru paaudžu pārstāvji. Baložu dzimta, kā tāds grāmatas kolektīvais galvenais varonis, parāda, ka latvieši nestāvēja malā, bet gan diezgan aktīvi iesaistījās politiskajos procesos un pat spēlēja tajos nozīmīgu lomu ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā un Vācijā. Interesanti izsekot viņu intelektuālajai un ideoloģiskajai izaugsmei, kas ļauj secināt, ka latviešu inteliģence šajā laikā sāka spēlēt arvien nozīmīgāku lomu, kas vēlāk ļāva izveidoties neatkarīgai valstij", raksta priekšvārda autors.

Tiešsaites katalogs


empty placeholder

Pāris Umpāris: krievu pasakas pieaugušajiem. Rīga: Literatūras KOMBAINS, 2021

Šajā pasaku grāmatā mēs savienojām nerātnās un tā saucamās brīnumpasakas. Ar Vladimira Propa gādību par brīnumainām sauc iniciācijas pasakas. Teju tāpat kā ozolu klātesamība nosaka tipiskā Krievijas meža statusu (mežs bez ozoliem itin kā nemežs), tā brīnumpasaka kļuvusi par pasaku ainavas dominējošo elementu. Nerātnās pasakas – gaismas plaiksnījumi starp kokiem; to nejaušā neregularitāte lasāma caur secīgu brīnumpasakas attīstības prizmu, tās cikliskajiem klejojumiem un atgriešanos.
Tulkojusi Vija Laganovska.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=85509&ident=1105665


empty placeholder

Mīl – nemīl. Atvērto siržu sarunas. Līvmane, Akvelīna. Rīga: Zvaigzne, 2017

Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra cilvēka spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks pašanalīzei. Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt panākumus vai vienkārši justies labāk.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=68180&ident=1093328#copies


empty placeholder

Kā nosargāt savu bērnu. Autori: Gunita Krilova, Sigita Āboltiņa, Inga Akmentiņa-Smildziņa. Rīga: Mammām un tētiem, 2023

Padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam.

Bērnu nelaimes gadījumu novēršana
Internets Drošības pasākumi
Pirmā medicīniskā palīdzība
Medicīna, preventīvā
Vecāku funkcijas veikšana
                           Izglītojošie darbi

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=90404&ident=1109561


empty placeholder

Mātes Sibīrijā. Geka, Dzintra. Rīga: Sibīrijas bērni Fonds, 2022

Grāmatā apkopotas intervijas ar 1941.gada 14.jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem, apkopoti interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem. 1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bērni lūdza, lai kādreiz izdodu grāmatu par Mātēm. Latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves, no labklājīgām mājām nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā, aukstumā. Šifona kleitās mātes gāja taigā zāģēt kokus, noskrandušām drēbēm vakarā atgriezās būdās. Mātes atdeva bērniem niecīgo maizes devu un nomira bada nāvē.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=90009&ident=1109166#copies


empty placeholder

Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē. Evita Zaremba-Krīgere. Rīga: Jumava, 2022

Evitas Zarembas-Krīgeres grāmata piedāvā aizraujošu ceļojumu pa Ziemeļlatgales dziesmas pēdām, kura gaitā lasītājam piedāvāts kļūt par dziedātāju, jo dziesmas domātas dziedāšanai ne plauktā turēšanai. Tomēr arī plaukta turētājiem un pētniekiem šī grāmata būs noderīga, jo še iespējams sastapt leģendāras Ziemeļlatgales dziedātājas, un uzzināt ko vairāk par viņu dzīvi, kas šajā gadījumā stāstīta ne svešiem, bet savējiem, un tādējādi satur arī jaunu un līdz šim mazāk zināmu informāciju. Šāda personiska, intervijās balstīta pieeja, kuras centrā ir konkrēti cilvēki, viņu dzīves pieredze un tieši viņu dziedātās dziesmas, ir brīnišķa dāvana Ziemeļlatgales krāšņā un bagātā dziesmu pūra glabātājiem un kopējiem, starp kuriem ir arī šīs grāmatas autore. Anda Beitāne, etnomuzikoloģe, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=89446&ident=1108603


empty placeholder

Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties. Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš, Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča. Rīga: Valsts kanceleja, 2022

Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties valsts informatīvās telpas aizsardzības un drošības stiprināšanas pasākumos, Valsts kanceleja izdevusi izglītojošu materiālu «Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties». Izdevumu papildina Elīnas Brasliņas veidotas ilustrācijas, kas ironizē par Kremļa izplatītajiem naratīviem.  

Rokasgrāmata pret dezinformāciju primāri tika izdota kā metodisks materiāls valsts pārvaldē strādājošajiem, taču, gatavojoties Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai, kas tika aizvadīta 24.–31. oktobrī, Valsts kanceleja izdevuma digitālo versiju darīja pieejamu ikvienam interesentam. Drukātā formā rokasgrāmata ir pieejama Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Rokasgrāmatas pamatā ir Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā ietvertā ideja, ka jebkurš publiskajā sektorā strādājošais var sniegt ieguldījumu, lai rūpētos par informatīvās telpas drošību un noturību. Tādēļ rokasgrāmatā ir ieteikumi pasākumiem gan individuālā, gan institūciju līmenī, kā arī skaidrota valsts līmeņa pieeja stratēģiskās komunikācijas spēju attīstībai un informatīvās telpas drošības stiprināšanai. Lai arī galvenā izdevuma mērķauditorija ir valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības strādājošie, rokasgrāmatā ietvertās praktiskās zināšanas un ieteikumi ir noderīgi jebkuram Latvijas iedzīvotājam.

Lai vizuāli bagātinātu materiālu, Elīna Brasliņa izveidojusi vāka ilustrāciju, kā arī septiņus iekšlapu zīmējumus. Ilustratore uzsver, ka, ņemot vērā tēmas aktualitāti, kā arī daudzās ar to saistītās vizuālās interpretācijas, kas redzamas publiskajā telpā, viņai bijis svarīgi atrast tēlu, kurš trāpīgi atainotu dezinformācijas dabu. «Sākumā apsvēru zirnekli, bet tad atcerējos, ka bērnu grāmatā par mārketingu jau biju zīmējusi astoņkāji — viltīgu un visur esošu datu «sagrābstītāju». Tagad šo tēlu pārvērtu par dezinformācijas izplatītāju, kas strādā neskaitāmos kanālos vienlaikus, prot veikli izlocīties, izmantot dažādas ierīces un, protams, pastāvīgi melo — tāpēc spicais, garais deguns,» stāsta Elīna. Iekšlapu zīmējumos spicdegunis atvasināts citos tēlos, kas ironizē par izplatītākajiem dezinformācijas naratīviem — par to, cik slikta ir Latvijas ekonomika, salīdzinot ar PSRS laikiem, cik vāja ir Latvijas armija, kā tiek diskriminēti krieviski runājošie utt.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=89773&ident=1108930empty placeholder

Starp dzīvību un nāvi. Rislaki, Juka. Rīga: Latvijas Mediji, 2022

20. gadsimta 20. gados čeka izdomāja operāciju “Trests”, kas palīdzēja Padomju Savienībai sekot līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un mānīja citu valstu izlūkus. Šī stāsta tēli ir visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē: Latvijā dzimušie [Eduards?] Operputs un Vilis Jurcēns, kā arī Operputa iespējamā mīļākā – gudrā Marija. Tas ir arī vēstījums par meistarīgo britu spiegu un Džeimsa Bonda prototipu Sidniju Reiliju, kurš iekļuva slazdā. Šie un daudzi citi personāži ietekmēja nepieteiktā Somijas un PSRS spiegošanas kara gaitu. Un autors, pētīdams Somijas un Latvijas arhīvus un liecības, šķetina sarežģīto, izdomas un viltību pilno, daudzveidīgo un neparedzami globālo spiegošanas pasauli.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=88968&ident=1108125#copies


empty placeholder

Mirdada grāmata. Naīme, Mihails. Rīga: Madris, 2022

Grāmata vēsta par to, kas ir svarīgs ikvienam: mīlestība un naids, ticība un nodevība, laiks un nāve, labais un ļaunais. Autors meistarīgi savij leģendu, mistiku, filozofiju un dzeju spēcīgā alegoriskā līdzībā, palīdzot cilvēkiem atklāt dzīves jēgu un sniedzot atbildes uz daudziem jautājumiem. Apbrīnojami, ka galvenais varonis Mirdads runā tieši par tam problēmām, kas cilvēkus satrauc arī šobrīd, mudina paskatīties uz notiekošo no cita skatpunkta, ar iejūtību, sapratni un mīlestību! Iespējams, grāmatā atradīsiet atbildi arī uz jautājumu, vai Mirdads bija noslēpumainais leģendām apvītā Noasa šķirsta pasažieris...‍Pirmo reizi darbs publicēts 1948. gadā un kopš tā laika tiek atkārtoti izdots daudzās pasaules valstīs. ‍Mirdada grāmata tiek uzskatīta ne tikai par Mihaila Naīmes garīgas domas virsotni, bet arī par garīgās gudrības šedevru. Mihails Naīme (1889 - 1988) ir libāņu - amerikāņu rakstnieks, filozofs, esejists, stāstu un romānu autors, literatūras vēsturnieks un kritiķis, sociāli politisku rakstu autors. Atzīts par vienu no pieciem arābu literatūras dibinātājiem. Sarakstījis 31 grāmatu, no kurām katra ir atzīta par klasiku gan arābu, gan angliski runājošajās valstīs. Kopējais viņa darbu skaits tuvojas simtam.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=89735&ident=1108892#copies


empty placeholder

Maizes grāmata. Kudiņa, Vija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022

MAIZES GRĀMATAS autore Vija Kudiņa ir pieredzes bagāta maizes cepēja un gandrīz 20 gadus sagaida apmeklētājus pašas dibinātajā Maizes muzejā Aglonā. Gadiem uzturētā interese par maizes vēsturi, maizes veidiem un cepšanas tradīcijām apkopota grāmatā. “Maizes grāmatā” no visa pa saujai: ticējumi, tautasdziesmas par maizi, receptes, svētības zīmes uz kukulīša un derīgi padomi mīklas mīcītājai un maizes cepējai…

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=89741&ident=1108898#copies


empty placeholder

Ilgu mūžu Latvijai. Raibās dzīves esejas. Šneps-Šneppe Manfreds. Rīga: Jumava,2022.

Grāmatas autors Manfreds Šneps-Šneppe sava autobiogrāfiskā un vienlaikus populārzinātniskā vēstījuma žanru precizē ar apakšvirsrakstu “Raibās dzīves esejas”, kas daudz precīzāk definē apjomīgā sacerējuma saturu un formu. Autora un zinātnieka mūža piepildītākā daļa saistās ar viņa karjeras potenciāla realizāciju Maskavā, trīsdesmit intensīva darba gadus veltot PSRS zinātnes, tehnoloģiju un industrijas telpas attīstībai. Cieši saistīta ar pirmrindas tehnoloģiju izgudrojumiem un to lietojumu gan civilajās, gan stratēģiski nozīmīgākajās militārajās jomās. To palīdz saprast kaut vai 2017. gadā krievu valodā publicētā grāmata “ Telekomunikacii Pentagona”, kurā autors mūsdienās “spēj” vai “drīkst” padalīties ar tādu informāciju, kas vēl pirms neilga laika ir bijusi kodēta un pieejama tikai ierobežotam skaitam pētnieku.
Ar ārkārtīgi lielu interesi var iedziļināties nodaļās, kas veltītas cieņas pilnai attieksmei pret Latvijas zinātni un zinātniekiem, un var saprast arī autora sāpi, analizējot mūsu valsts ekonomiskās tuvredzības kļūdas un neveiksmes, kuras izriet no zinātnes iespēju nenovērtēšanas Latvijas industrijas un ekonomikas attīstīšanā.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=89107&ident=1108264#copies


empty placeholder

Pamatskolas laiks. Montgomerija Hedviga. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Bērnam sasniedzot skolas vecumu, dzīvē sākas pavisam jauns posms – viņš pirmo reizi cenšas atrast savu vietu lielākā kopienā, saprast, ko nozīmē būt pašam. Grāmata “Pamatskolas laiks” būs atbalsts vecākiem laikā, kad jātiek galā ar aizvien sarežģītākām situācijām. Šajos gados iezīmējas bērna personības aprises, un tas mazo cilvēku padara īpaši ievainojamu. Skolas vecumā bērnam nereti pats svarīgākais uzdevums šķiet atrast savu bariņu, justies piederīgam. Ja tas neizdodas, pārņem bailes tikt atstumtam, zaudēt cieņu vienaudžu acīs. Un tad emocijas saceļ tādu vētru, kam grūti izkuģot cauri vienatnē.
Sērijas “Vecāku maģija” ceturtajā grāmatā norvēģu psiholoģe Hedviga Montgomerija pievēršas galvenajiem tematiem, kas kļūst aktuāli skolas laikā, un palīdz rast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, kas satrauc vecākus. Kā panākt, lai bērns man uzticētos? Ko iesākt, ja viņš skolā jūtas atstumts? Kā risināt sarunas par sociālajiem medijiem un dzīvi internetā? Grāmata būs uzticams sabiedrotais skolas laikā, lai nosargātu pašu svarīgāko – tavu saikni ar bērnu.
No norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare.

https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=88818&ident=1107975#copies