Bērzpils bibliotēka

Nozaru literatūra

empty placeholder

Ilgu mūžu Latvijai. Raibās dzīves esejas. Šneps-Šneppe Manfreds. Rīga: Jumava,2022.

Grāmatas autors Manfreds Šneps-Šneppe sava autobiogrāfiskā un vienlaikus populārzinātniskā vēstījuma žanru precizē ar apakšvirsrakstu “Raibās dzīves esejas”, kas daudz precīzāk definē apjomīgā sacerējuma saturu un formu. Autora un zinātnieka mūža piepildītākā daļa saistās ar viņa karjeras potenciāla realizāciju Maskavā, trīsdesmit intensīva darba gadus veltot PSRS zinātnes, tehnoloģiju un industrijas telpas attīstībai. Cieši saistīta ar pirmrindas tehnoloģiju izgudrojumiem un to lietojumu gan civilajās, gan stratēģiski nozīmīgākajās militārajās jomās. To palīdz saprast kaut vai 2017. gadā krievu valodā publicētā grāmata “ Telekomunikacii Pentagona”, kurā autors mūsdienās “spēj” vai “drīkst” padalīties ar tādu informāciju, kas vēl pirms neilga laika ir bijusi kodēta un pieejama tikai ierobežotam skaitam pētnieku.
Ar ārkārtīgi lielu interesi var iedziļināties nodaļās, kas veltītas cieņas pilnai attieksmei pret Latvijas zinātni un zinātniekiem, un var saprast arī autora sāpi, analizējot mūsu valsts ekonomiskās tuvredzības kļūdas un neveiksmes, kuras izriet no zinātnes iespēju nenovērtēšanas Latvijas industrijas un ekonomikas attīstīšanā.


empty placeholder

Pamatskolas laiks. Montgomerija Hedviga. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.

Bērnam sasniedzot skolas vecumu, dzīvē sākas pavisam jauns posms – viņš pirmo reizi cenšas atrast savu vietu lielākā kopienā, saprast, ko nozīmē būt pašam. Grāmata “Pamatskolas laiks” būs atbalsts vecākiem laikā, kad jātiek galā ar aizvien sarežģītākām situācijām. Šajos gados iezīmējas bērna personības aprises, un tas mazo cilvēku padara īpaši ievainojamu. Skolas vecumā bērnam nereti pats svarīgākais uzdevums šķiet atrast savu bariņu, justies piederīgam. Ja tas neizdodas, pārņem bailes tikt atstumtam, zaudēt cieņu vienaudžu acīs. Un tad emocijas saceļ tādu vētru, kam grūti izkuģot cauri vienatnē.
Sērijas “Vecāku maģija” ceturtajā grāmatā norvēģu psiholoģe Hedviga Montgomerija pievēršas galvenajiem tematiem, kas kļūst aktuāli skolas laikā, un palīdz rast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, kas satrauc vecākus. Kā panākt, lai bērns man uzticētos? Ko iesākt, ja viņš skolā jūtas atstumts? Kā risināt sarunas par sociālajiem medijiem un dzīvi internetā? Grāmata būs uzticams sabiedrotais skolas laikā, lai nosargātu pašu svarīgāko – tavu saikni ar bērnu.
No norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare.