Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

16.oktobris -Pasaules maizes diena

Atzīmējot Pasaules maizes dienu, neformālā tikšanās reizē Bērzpils bibliotēkā tiekas maizes cepējas, lai dalītos savā, maizes cepšanas, pieredzē. Maizes cepēju dzīves stāsti lasāmi Balvu reģiona  kultūrvēstures datu bāzē.

Uz tikšanos aicinātas  Aina Zvejniece, Ilga Lazdiņa, Veronika Odumiņa, Velga Žeikare, Guna Tūmiņa, Leonida Mičule, Adrija Šustere, Anastasija Gļauda. No Rugāju pagasta - Gunta Grigāne, no Krišjāņu pagasta - Lilita Martuzāne. Pēc tikšanās reizes, Balvu reģiona  kultūrvēstures datu bāze tiks papildināta ar jaunu maizes cepēju dzīves stāstiem.

Rudzu maize ir Vērtība, Dvēsele un Dzimtene. Rudzu maizes klaips kā mūsu tautas simbols un kultūras vērtība ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Ne velti saka - lai saprastu latvieti, ir jāsaprot stāsts par viņa maizi. Ir jāmeklē maizes dvēsele. 16.oktobrī -Pasaules maizes dienā, neformālā tikšanās reizē, savus stāstus izstāstīja maizes cepējas: Ilga Lazdiņa, Aina Zvejniece, Gunta Grigāne, Guna Tūmiņa un Adrija Šustere.

Maizi rada cilvēks, rūpīgi un saskaņoti sadarbojoties ar dabu. Latviešu dabas sapratne izpaužas kā mūžsens rituāls, kas sākas ar augsnes apstrādi un sēklas sēšanu, turpinās caur labības pļaušanu un graudu samalšanu un sasniedz jaunu dimensiju, kad mīkla uzraudzēta un krāsns iekurta. Telpu piepilda ceptās maizes neatkārojamais aromāts, cilvēks un daba kļūst vienoti, latvietis jūtas gandarīts.