Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

21.marts Skaļās lasīšanas sacensības

 21.martā  pulksten 12.30 Bērzpils pamatskolas bibliotēkā notika ''Skaļās lasīšanas sacensības 2024'' Šis pasākums ir Bērzpils psk.bibliotēkas un Bērzpils bibliotēkas kopprojekts.

       Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

      Lai iedvesmotu  skolēnus piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās, lai aizrautu arī citu vecumu bērnus uz lasīšanu, lai bagātinātu skaļās lasīšanas pasākumu, sacensību ievadā ievadā  noskatījāmies 2023. gada čempiona Hugo Pakalna uzrunu.

      Skaļos lasītājus vērtēja Bērzpils pamatskolas direktore Ilona Stepāne, angļu valodas un bioloģijas skolotāja Irīda Maderniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolas bibliotekāre - Lolita Kokoreviča. Skaļās lasīšanas  sacensību vērtētājas nav izraudzītas nejauši, viņas pašas  ir čaklas grāmatu lasītājas. Iedrošinot jaunos lasītājus, no savām bērnības dienu mīļākajām grāmatām fragmentus  lasīja Ilona Stepāne un Irīda Maderniece. Skaļās lasīšanas sacensībās startēja desmit Bērzpils pamatskolas skolēni  (1.-6.klase).  

      Katram no dalībniekiem tika piešķirta kāda nominācija – draudzīgākais, sirsnīgākais, stilīgākais,prātīgākais un citas, pasniegts diploms un saldumu našķis. Pēc tam žūrija paziņoja pirmo trīs vietu ieguvējus :1.vieta - Alīna Viktorija Delvere, 5.kl., 2.vieta - Toms Naglis, 6.kl., 3.vieta - Dāvis Logins,1.kl. Foto no pasākuma skatīt galerijā 2024. Paldies Bērzpils pamatskolai par sadarbību!

Visi, kas piedalījās sacensībās, ir uzvarētāji un Bērzpils pamatskolas lepnums!