Bērzpils bibliotēka

Aktualitātes

Atgādinājums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022’’.

Bērzpils bibliotēkas apmeklētāji: bērni, jaunieši un vecāki!

Atgādinājums visiem, kuri iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022’’.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” novērtējuma anketas ir ne tikai svarīgs datu avots, lai martā Lielajos lasīšanas svētkos varētu apbalvot labākās grāmatas, bet tās arī nodrošina atgriezenisko saiti grāmatu autoriem, ilustratoriem, tulkotājiem un izdevējiem.

Šobrīd aktīvi notiek anketu aizpildīšana, tāpēc piedāvājam dažus ieteikumus:

• Pirms anketas pildīšanas uz atsevišķas lapas ieteicams dažos teikumos uzrakstīt grāmatas galveno domu un aprakstīt vienu no galvenajiem tēliem. Uzrakstīt, kāpēc grāmatai piešķir pirmo vietu.

• Pārrunāt, ka neatstāsta grāmatas sižetu un neizmanto frāzes “tāpēc, ka interesanta”, “tāpēc, ka patika”, “tāpēc, ka mīļākā grāmata” utt.

• Uzsvērt, ka par grāmatu jāraksta tā, lai arī citi vēlētos to izlasīt un vērtējumam jābūt personiskam.

Lai balsošanas procesu padarītu interesantāku, bibliotēka vai skola var organizēt vienlaicīgu anketu aizpildīšanu un sarīkot lasīšanas svētkus, kur dalībnieki par piedalīšanos saņem diplomus un balviņas.

Šogad balviņās par piedalīšanos Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā ir atstarotāji.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022 novērtējuma anketa ir pieejama:

https://bernuzurija.limequery.com/481331?lang=lv

Bibliotēku piekļuves kodi ir atrodami:

https://public.tableau.com/app/profile/lana2684/viz/Brnujaunieuunveckurija2022/Sheet1

Novērtējuma anketas ir aizpildāmas līdz 2023. gada 31. janvārim.