Bērzpils bibliotēka

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

Grāmatas:

Dažāda veida literatūras izmantošana (bērnu, jauniešu, daiļliteratūra, nozaru literatūra);

Periodiskie izdevumi:

Avīžu un žurnālu izmantošana. Pieejamo periodiku skatīt sadaļā "Preses izdevumi";

Uzziņas un konsultācijas:

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā;

Elektroniskais kopkatalogs:

Reģionālā kopkataloga un kultūrvēstures datu bāzes izmantošana;

Datori un internets:

Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana;

Starpbibliotēku abonements:

Iespieddarbu pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu;

Abonētās datubāzes:

Piekļuve Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzei;

3td e-GRĀMATU bibliotēka:

 Iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē  datorā vai viedierīcē;

Izstādes:

Dažādas tematiskās, literatūras izstādes.