Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

2019. gadā bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja attālināti lasīt letonika.lv (www.letonika.lv) datu bāzē ārpus bibliotēkas telpām.

Savā bibliotēkā Jūs varat saņemt attālinātās piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Letonika.lv lapas adrese, kurā attālinātajam lietotājam ir jāievada lietotājvārds un parole, ir:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients.

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

·         11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos
·         13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas
·         kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem
·         latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem
·         valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai 

Iepazīstiet:

·         Kultūru       Dabu     Ģeogrāfiju   Cilvēkus
·         Literatūru   Vēsturi    Latviešu valodu   Valodas

letonika.lv ikdienā tiek izmantota uzziņu un izglītības mērķiem, kā arī dažādu mācību priekšmetu apguvei.

Latvijas attēlus, objektu aprakstus un karti varat izmantot, plānojot ceļojumus pa Latviju.

letonika.lv lasiet visās Latvijas bibliotēkās!