Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016” noslēguma pasākums

Bērzpils pagasta bibliotēkā 18.05.2017Februārī Bērzpils pagasta bibliotēkā noslēdzās “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2016”. Žūrija Bērzpilī darbojās jau četrpadsmito gadu. Kopumā žūrijas darbā piedalījās pāri par 25 cilvēkiem, no kuriem veiksmīgi ar lasīšanu un vērtēšanu tika galā 13 eksperti – 12 skolēni un 1 pieaugušais.

Ekspertiem bija jāizlasa vismaz 6 grāmatas, jānovērtē tās, un jāaizpilda elektroniskā anketa.

Uz pasākumu bija ieradušies 11 bērni ( 1.- 6. klase ) no Bērzpils vidusskolas. Aktīvākie lasītāji bija 4. klasē ( 4 eksperti ) un 2. klasē ( 3 eksperti ), no pārējām klasēm – pa 1 ekspertam. Kopumā Bērzpils vidusskolā no 1. – 6. klasei mācās 32 skolēni.

Pasākuma laikā, iesaistot pārrunās pašus lasītājus,  pārrunājām par Bērzpils ekspertu atzītajām 10 labākajām un interesantākajām grāmatām. Kā vērtīgākās lasītāji atzina:

1. - 2. klašu grupā – grāmatas “Kika Mika un lielā tumsa”, “Bērzu ballīte”, “Lupatiņu rīts”, “Vieni paši mājās”;

3. – 4. klašu grupā – grāmatas “Elle un draugi”, “Saputrotā putra”, “Princese pa pastu”, “Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas”;

5. – 7. klašu grupā – grāmata “Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”;

Vecākiem – grāmata “Tikšanās laikā”.

Atsvaidzinot atmiņā notikumus grāmatās, lasījām dzejoļus un fragmentus no tām. Bibliotekāre sniedza nelielas anotācijas par grāmatām. Bērniem vajadzēja nedaudz piepūlēties un atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par darbu varoņiem, par notikumiem grāmatās.

Sekoja žūrijas ekspertu godināšana. Katrs dalībnieks balviņās saņēma Pateicības un magnētiņus no LNB Bērnu literatūras centra. Bibliotekāre bija parūpējusies par raibiem bloknotiņiem un rakstāmajiem, un nelielu šokolādīti katram bērnam.

Paliekot 10 minūtēm brīva laika līdz sekojošajai mācību stundai, bērni piedāvāja paspēlēt spēli, kur 1 bērns klusi pie sevis skaita alfabētu, pārējie pēc brītiņa saka – stop, pie kāda burta skaitītājs apstājas, ar tādu burtu jāpasaka grāmatas nosaukums. Izrādījās, ka grāmatu nosaukumus nevar nemaz tik ātri atcerēties, tāpēc sākās neliela burzma, kad bērni nosaukumus meklēja pēc plauktos esošajām grāmatām.

Bērniem pasākums ļoti patika, tas izdevās interesants. Pasākums notika sadarbībā ar Bērzpils vidusskolu un Bērzpils pagasta pārvaldi. Pasākumu bildēs iemūžināja Zigrīda Kubaka. Paldies visiem par sadarbību!

Tiksimies jaunajā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā - 2017”!

18.05.2017                                         Bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa