Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

„Bērnu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums.

                                                              27.05.2014 plkst.11.30
 
     Uz pasākumu bija ieradušies 10 eksperti – Bērzpils vidusskolas skolēni. Pasākuma dalībniekus uzrunāja bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.
     Paldies visiem žūrijas dalībniekiem! Kopumā bibliotēkas lasītāju skaits pamazām sarūk. Tāpat arī žūrijas lasītāju pulciņš ir diezgan sarucis. Paliek arvien mazāk aktīvo lasītāju, kas lasa un vērtē grāmatas. Paldies žūrijas darba grupas pārstāvei – skolotājai Lolitai Kokorevičai – par atbalstu un palīdzību žūrijas noslēguma pasākuma noorganizēšanā.

     Decembrī, janvārī lasīšanas eksperti aizpildīja elektroniskās lasītāju anketas. Piedalījās lasīšanas procesā daudz vairāk bērnu, bet līdz galam tika tikai 12 bērni: Annija Oga – 1. kl.; Ilvars Bernis, Loreta Verjanova – 2. kl.; Evelīna Kubaka – 3. kl.; Līga un Oļegs Ančāni – 4. kl.; Raivis Pugačs – 5. kl.; Amanda Tāraude, Emīls Pugačs – 6. kl.; Kristiāna Koļča, Ieva Berne, Alise Žeikare – 7. kl. Neviens eksperts šoreiz ar lasīšanu īpaši neizcēlās. Pašu anketu aizpildīšana lielas problēmas neradīja. Galvenais, kas prasīja laiku, bija pats lasīšanas process. Paldies Jums visiem par atsaucību un čaklo darbu, lasot un vērtējot bērnu žūrijas grāmatas!
     Apkopoju lasītāju vērtēto labāko, interesantāko 10 grāmatu topu:
1.- 2.kl. – Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti. I. Zandere;
                  Ak, skaistā Panama. Janošs;
                  Krupītes kurpītes. M. Cielēna.
3.- 4. kl. – Pēterītis un Anniņa. Rungulis M.;
                  Mazais Nikolā. Sampē-Gosinī.
5.- 7. kl. – Debess vanags. Dž.Lūisa;
                   Šausmu autobuss. Lons van P.;
                   Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata. R. Skrebele;
                   Zibens zaglis. R. Riordans;
                   Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi. J. Zvirgzdiņš.
     Lai atsvaidzinātu atmiņā lasīto, pārrunājām, par ko stāsta šīs grāmatas, jo ne jau visi ir izlasījuši tieši šīs 10 grāmatas. Kā katru gadu, arī 2013. gadā 3 grāmatas lasīšanai varēja izvēlēties no citām vecuma grupām. Izvēle bija liela, jo katra vecuma grupā bija iekļautas 6 grāmatas.
     Pēc žūrijas grāmatu apskata sekoja žūrijas dalībnieku godināšana. Tā kā ar īpašu centību neviens neizcēlās, tad visiem par piedalīšanos tika pasniegti rakstāmie no LNB Literatūras centra, bloknotiņi – no pašvaldības. Katrā bloknotiņā bērniem tika ierakstīts kāds piemērots teiciens par grāmatām un lasīšanu piemiņai no žūrijas pasākuma.
     Pēc tam sekoja grāmatu apskats pie izstādes „Bērnu rakstniecei Mārai Cielēnai -60”. M. Cielēna ir viena no talantīgākajām, veiksmīgākajām, ražīgākajām mūsdienu latviešu bērnu rakstniecēm. Viņas darbiem raksturīga sirsnīga, silta intonācija, prasme no visparastākajām ikdienas lietām asprātīgi izveidot ko svarīgu un aizraujošu. Katra viņas pasaka bērniem ir dzirkstošs izdomas un vienlaikus interesantu domu pilna. Tās ir aizraujošas, arī filozofiskas.
     Bibliotēkā ir pieejams plašs M. Cielēnas grāmatu klāsts. No 2003. gada katru gadu piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu žūrijā ir iekļauta kāda no M. Cielēnas grāmatām:
     „Mammas, tēti un citi” ( 2003.);
     „Vasaras tumsiņa” ( 2003.);
     „Pasakas par diviem” (2004.);
     „Ņau un Murr” ( 2006.);
     „Baltā pasaule” ( 2006.);
     „Pūčumuižā mums jāpietur” ( 2007.);
     „Teo un Mūmīte” ( 2009.);
     „Trakulīte Sandalīte” ( 2009.);
     „Divas pastaigas” ( 2010.);
     „Ērmiņu ceļojums” ( 2010.);
     „Deguns debesīs” ( 2011.);
     „Princese Aurēlija un kokspoki” ( 2011.);
     „Ežuļa peldriņķis” ( 2012.);
     „Krupītes kurpītes” ( 2013.);
     „Mazais mākoņzaurs” ( 2014.).
     Apskatījām un atsvaidzinājām atmiņā šīs grāmatiņas, kas gadu gaitā bijušas iekļautas žūrijas grāmatu kolekcijās. Apskatījām arī grāmatas ārpus žūrijas, tādas bibliotēkā atradās pavisam 5: dzejoļu krājumi - „Tad, kad auzās dauzās” ( izd.1994.g. ) un „Pie mums ir brīnum labi” ( izd. 2003.g. ); romāns „Zēns un laiks” ( izd. 2001.g. ); pasaku krājumi – „Pulksteņu nakts gaitas” ( izd. 1997.g.) un „Pasakas” ( izd. 2003.g. ) – pasaku apkopojums, kurā iekļauti vairāki krājumi, kas līdz tam bibliotēkā nebija pieejami.
     Pavisam M. Cielēna ir vairāk nekā 30 bērnu grāmatu autore.
     Saku paldies visiem par pacietīgo klausīšanos. Noslēgumā visiem dalībniekiem salds pārsteigums – šokolāde, kuru vislabāk tomēr ēst vēlāk – mājās, bet šeit, bibliotēkā, varam uzcienāties ar konfektēm.
     Aicinu visus būt atsaucīgiem, čakliem, lasošiem „Bērnu žūrijā - 2014”, kas sāksies jau jūnija beigās. Visi laipni aicināti!
 
 
25.06.2014                                      B-kas vad.: A. Griestiņa