Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

"Bērnu un jauniešu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums Bērzpilī.

     23. maijā plkst. 11.30 Bērzpils pagasta bibliotēkā bija saaicināti "Bērnu un jauniešu žūrijas - 2015" eksperti un čaklākie kasītāji uz noslēguma pasākumu. Ieradušies bija 13 bērni.

     Bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa pateicās visiem lasītājiem, kuri lasīja un vērtēja žūrijas grāmatas. Lasīšanā iesaistījās 25 cilvēki, no kuriem veiksmīgi galā tika 11 eksperti, kuri aizpildīja elektroniskās anketas. Tika atgādināts par Bērnu žūrijas lielo lomu lasīšanas veicināšanā. Tā ir nozīmīga kultūras programma, pasākums, kas veicina bērnu lasīšanu, veido lasīšanas prasmes. Žūrijā tiek iekļautas jaunākās beidzamā gada laikā izdotās - gan tulkotās, gan latviešu oriģinālliteratūras bērnu grāmatas, ko piedāvā vairākās vecuma grupās. Bērzpils pagasta bibliotēkā žūrija darbojas no 2003. gada. Bērnu žūrijas darbs nav tikai grāmatu lasīšana, bet arī vērtēšana, kur bērniem ir jāizsaka savs viedoklis.

     Pēc tam bibliotēkas vadītāja rezumēja 10 labāko un interesantāko grāmatu topu Bērzpilī. Šīs grāmatas tika apskatītas tuvāk, aktīvi iesaistot pārrunās, atbildēs un lasījumos arī pašus bērnus, un bērni ļoti labprāt iesaistījās šajās aktivitātēs.

     10 labāko grāmatu tops Bērzpilī:

1. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas. Roberešts T., Mabīrs G.

2. Bante un tante. Auseklis U.

3. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! Nopolas S. un T.

4. Astoņu ziedlapu roze. Olafsdotira O.A.

5. Nenotikušais atklājums. Zutis M.

6. Miega pasaka. Zvirgzdiņš J.

7. Puķu lodziņš. Rainis J.

8. Ķiķināšanas gadalaiks. Samauska I.

9. No Rīgas līdz Rīgai. Cepīt I., Zvirgzdiņš J.

10. Svina garš. Bērziņš M.

     Pārrunājot par grāmatu sižetiem, bija sagatavotas dažādas aktivitātes, lai pasākumā iesaistītu pašus bērnus.

     Vilks satiek raudošu Sarkangalvīti... Jautājums. kas notika tālāk ar Sarkangalvīti un vilku? Izlasīt fragmentiņu pirmais pieteicās Ralfs.

     Jautājums. Kādās nepatikšanās un piedzīvojumos iekuļas puisēns Risto un viņa tante Rimta?

     Jautājums. Ko dara dabas pētnieks, kad viņa bezgalīgie minējumi jau sasniedz desmitkājainu citplanētieti vai 5 bandītus?

     Jautājums. Kādi piedzīvojumi sākās, kad Matīss, lai aizmigtu, sāka skaitīt aitas?

     Jautājumi. Ko varam uzzināt grāmatā "Ķiķināšanas gadalaiks" ? Kas ir ķiķināšanas gadalaiks? Dot bērniem izlasīt dzejoli "Ķiķināšanas gadalaiks". Rezultātā bērni tik ļoti iekarsa uz lasīšanu, ka tika izlasīti 4 dzejoļi.

     Nosauciet savu iemīļotāko Raiņa dzejoli! Iedot bērniem nolasīt dzejoli "Grāmata". Bērni izlasīja vairākus dzejoļus: "Dzimumdiena", "Brālītis un nazītis", "Sasistā krūze".

     Jautājums. Vai jūs atceraties, kas tas bija par dzejoli un kāds autors šim dzejolim, kas pazuda lācītim Tobiasam? Vai zināt, kādu pasaku varoni Tobiass un Tama satika, piemēram, Igaunijā un kādu Zviedrijā?

     Kura latviešu rakstnieka bērnu grāmatās darbojas lācītis Tobiass un vai jūs varat nosaukt kādu šī autora grāmatu?

     Pēc sarunas par grāmatām sākās žūrijas ekspertu sumināšana. No ekspertiem, kas mācās Bērzpils vidusskolā, bija ieradušies 9 eksperti: Līva Raciborska, Ralfs Rižais no 1. klases; Valērija Borovikova, Evita Prole, Nikola Šustere no 3. klases; Ilvars Bernis, Loreta Verjanova no 4. klases; Reinis Štekels no 5. klases un Amanda Taraude no 8. klases. Bibliotēkas vadītāja katram personīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza dāvaniņu - bloknotiņu ar ierakstu, pildspalvu un šokolādīti. Katrs bērns, saņemot dāvaniņu, nolasīja domugraudu, kas bija ierakstīts bloknotiņā. Tādējādi bērni noklausījās 9 skaistas atziņas par grāmatām un lasīšanu.

     Pēc apbalvojumu saņemšanas bērniem palika vēl nedaudz laika līdz nākošās stundas sākumam. Tāpēc bibliotēkas vadītāja, iesaistot ar jautājumiem arī pašus bērnus ( vai jums ģimenē kāds ir lasījis priekšā grāmatiņas? cik no jums patīk lasīt grāmatas un cik no jums jāpiespiežas lasīt grāmatas? samazinās bērnu lasītprasme... vai jūs zināt, ko nozīmē vārdi stiķis, aulekšiem, aizgūtnēm, mēlnesis, liekulis, tirāns, iecirtīgs, šļaugans u.c. kas, pēc jūsu domām, ir lasītprasme? ), pastāstīja par lielo lasīšanas nozīmi cilvēka personības izaugsmē, par lasītprasmes veidošanu un nostiprināšanu, un aicināja bērnus lasīt grāmatas, tādējādi bagātinot un pilnveidojot sevi, lai izaugtu par zinošiem un gudriem, sabiedrībai noderīgiem cilvēkiem.

     Bērni ar interesi uzklausīja stāstījumu, un sāka interesēties, kad sāksies 2016. gada bērnu žūrija, un jau uzreiz gribēja uzsākt lasīšanu. Bērni tika informēti, ka "Bērnu un jauniešu žūrija - 2016" darbu uzsāks jūlija sākumā, kad būs saņemtas daļa žūrijas grāmatu, kas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, bet pārējās grāmatas projekta ietvaros tiks saņemtas vālāk.

     Pasākumu bildēs iemūžināja čakla bibliotēkas apmeklētāja un lasītāja Lāsma Pommere.


Stāstījumu par pasākumu sagatavoja A. Griestiņa

23.05.2016