Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

„Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2012” noslēguma pasākums.

  17. aprīlī Bērzpils pagasta bibliotēkā notika „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2012” noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti visi žūrijas dalībnieki un darba grupa – skolotāja Lolita Kokoreviča un pagasta kultūras darba organizatore Anna Kriviša. Pavisam žūrijas darbā iesaistījās 24 lasītāji, bet veiksmīgi izlasīja un novērtēja 14 eksperti.
    2012. gadā apritēja 10 gadu, kopš Bērzpilī darbojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”, ar kuras palīdzību bērni un jaunieši iepazīstas ar interesantākajām pēdējā gada laikā izdotajām grāmatām un izsaka par tām savu viedokli.

   Ievadā bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa pievērsās lasīšanas lielajai nozīmei cilvēka dzīvē. Lasīšana attīsta fantāziju, iztēli, domāšanu, paplašina vārdu krājumu, paplašina pasaules uztveri un redzesloku, sniedz neatsveramu ieguldījumu cilvēka intelekta un personības izaugsmē, kā arī sniedz lielu gandarījumu un prieku.
   2012. gadā bija vērojama nedaudz mazāka aktivitāte grāmatu lasīšanā, bet, dalībnieki, kuri izlasīja vismaz 5 un vairāk grāmatas, veiksmīgi aizpildīja anketas. Anketas bija vienkāršas, un tās aizpildīt neprasīja daudz laika. Tomēr bija vērojama tendence, ka aizpildīt anketas rūpīgi un bez kļūdām vienam otram sagādāja nedaudz grūtības.
   Pēc žūrijas ekspertu anketām apkopojām lasītāju novērtētās labākās un interesantākās grāmatas. Prieks, ka bērni un jaunieši augsti novērtējuši latviešu rakstnieku – I. Zanderes, U. Ausekļa, A. Strautnieces, V. Rūmnieka, M. Runguļa, A. Akmentiņa, I. Eņģeles – darbus.
   Lai atsvaidzinātu atmiņā izlasīto, bērniem tika uzdoti jautājumi par izlasītajām grāmatām, kā, piemēram, kas ir Līzelote un kurā grāmatā viņa darbojas, kurā grāmatā burti sagrupēti grupiņās pēc izskata un vai varat tās nosaukt, kurā grāmatā galvenie varoņi ir zābaciņi, kurā grāmatā darbojas negants večuks, kā viņu sauc, nosauciet viņa nedarbus u.c.
   Pasākuma dalībnieki noklausījās arī ievērojamu cilvēku atziņas par lasīšanu un grāmatām, kā, piemēram, „…cilvēki, kas lasa grāmatas, jūtas daudz bagātāki, viņi dzīvo trīs dzīves, jo ap viņiem ir visas cilvēces gadsimtos krātā kultūra un ideju kalngali”, teicis rakstnieks A. Franss.
   Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki pateicībā par čaklo darbu saņēma balviņas – aproces no LNB Bērnu literatūras centra, un bloknotiņus un lodītes – no bibliotēkas vadītājas. Tāpat visus klātesošos gaidīja pārsteigums – torte un klinģeris.
   2013. gadā Bērnu žūrija noteikti darbosies. Bērni ir izteikuši vēlēšanos piedalīties arī nākošajā lasīšanas tūrē. Neatkarīgi no programmas ietvaros saņemtajām grāmatām pārējās grāmatas bibliotēka noteikti iegādāsies par pašvaldības līdzekļiem.
    Uz tikšanos vasarā „Bērnu/Jauniešu žūrijā - 2013”!
 
 
26.04.2013                                                                  A. Griestiņa