Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Bērzpilī tiekamies ar novadnieci Inetu Atpili-Jugani.

Piekdien, 23.martā Bērzpils pagasta Saietu namā notika radošā tikšanās ar novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci Inetu Atpili-Jugani.

 Mācījusies Bērzpils vidusskolā un tieši tur arī tapuši pirmie viņas dzejoļi par vispārcilvēcisko vērtību, līdzcietības tēmām.
Ineta raksta, pārstāvot latviski un latgaliski rakstītās dzejas stīgu Latgalē.

Dzejas pasākums izskanēja muzikālā gaisotnē, jo Ineta ir ne tikai dzejniece, bet arī daudzu dziesmu tekstu autore. Ar Inetu sadarbojās grupa ''Kardināls'', duets Inga un Normunds, Gints Ločmelis, grupa ''Slieksnis''. Kaspars Markševičs ir iedziedājis daudz dziesmas, kuru tekstu autore ir Ineta. Visciešākā sadarbība Inetai Atpilei-Juganei ir izveidojusies ar komponisti Guntru Kuzminu-Juknu.

 Pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole'' Daigas Griestiņas vadībā, dzejas pasākumam piešķīra īpašu noskaņojumu, ansamblis nodziedāja vairākas dziesmas, kuru teksta autore ir Ineta. ''Dziesma ''Laimes paslēpes'' – mūzikas autors Ainārs Bukšs, dziesmas ''Manī tik daudz'' un ''''Paej pretī maņ'', mūzikas autore-Guntra Kuzmina - Jukna, kā arī Ginta Ločmeļa sakomponētā dziesma ''Munā volūdā''.

Pasākums aizritēja ar sarunām par dzeju, dzīvi, mūsdienu literatūru. Inetas Atpiles -Juganes dzejā saklausāmi sulīgi, interesanti dzejas tēli, oriģinalitāte un ugunīgais temperaments. Uz jautājumu: Vai Tu rakstītu dzeju, arī tad, ja neviens vairs nelasītu dzeju? Ineta atbildēja: ''Kā var nerakstīt, ja dzeja pati nāk pie tevis...''

Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa bija sarūpējusi izstādi “Būt laimīgai ar to, ko dari” par mūsu novadnieci Inetu, kur bija apskatāmas Inetas dzejas grāmatas un cita literatūra, un 2 mapes, kurās apkopoti materiāli par Inetu presē un internetā.

Pasākuma izskaņā ansamblis ''Nakstvijole'' nodziedāja dziesmu, kas veltīta Bērzpils vidusskolai ''Veltījums Bērzpilij'' - Inetas Atpiles -Juganes vārdi, mūzikas autore Daiga Griestiņa.

26.03.2018                              Bērzpils pagasta kultūras darba organizatore Anna Kriviša.