Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Bērzpilī tikšanās ar novadnieci Zinaīdu Loginu.

       Balvu novada Bērzpils pagasta bibliotēkā 28. oktobrī notika pēcpusdiena – tikšanās ar novadnieci – žurnālisti, dzejnieci, psiholoģi - Zinaīdu Loginu. Pasākums bija diezgan kupli apmeklēts. Uz tikšanos bija ieradušies arī Zinaīdas skolotāji. Pasākuma vadību uzreiz pārņēma viešņa. Vispirms viņa lasīja savus dzejoļus, tos nedaudz komentējot. Zinas dzejoļi lasāmi novada literātu kopkrājumā „Domas”, kas iznācis tikai 10 eksemplāros. Uz jautājumu, kāpēc nav izdota sava dzejoļu grāmatiņa, Zina ( tā mēs visi viņu saucam ) atbildēja, ka laikam jau pamaz gribēšanas bijis. Viņas dzejoļi ir ļoti sirsnīgi, jūtams, ka viņai ir talants. Žēl, ka Zina savu talantu šai jomā nav attīstījusi tālāk, kā viņa pati saka - „atstājusi to novārtā”. Zina pastāstīja par savām studijām psiholoģijā, kā viņai veicies šajā grūtajā dzīves periodā. Viņai līdzi bija kaudzīte grāmatu ( Mērfijs Dž. Tavs zemapziņas spēks, Bērdžera B. Spēkavots dvēselei u.c. ). Katra no tām tika apskatīta un citētas interesantākās domas, tās aplūkojot praktiski ar piemēriem no savas dzīves un dažādām situācijām. Zina uzsvēra, ka, lai justos labi, vajag noskaņoties tikai uz labām domām, un, lai dzīvē ko sasniegtu, vajag to ļoti vēlēties.

Zina ar savu aizraujošo stāstījumu prata ieinteresēt visus klātesošos un iesaistīt viņus diskusijās. Katram tika pajautāts, kāds ir viņa lielākais prieks šajā dienā, ar ko pasākuma dalībnieki labprāt arī dalījās. Kas ir laime, cik procentuāli cilvēkam darbojas apziņa un cik zemapziņa – par visu to un vēl citu tika pārrunāts šajā tikšanās reizē.
     Daudz labu vārdu Zina teica par saviem skolotājiem – J. Vaskinoviču, M., J. Zukuļiem u.c. - Bērzpils vidusskolā, kas viņai ļoti daudz devuši dzīvē.
     Zina vienmēr ieturējusi aktīvu dzīves pozīciju. „Kā tu visu vari paspēt – rakstīt, skriet, ceļot”, interesējās bērzpilieši. „Kur jūs ņemat ziņas, materiālus, par ko rakstīt „Vadugunī?” Mēs avīzīti izlasām no pirmās līdz pēdējai lappusei.”
     Pateicībā par interesanti pavadītajām 2 stundām klausītāji Zinai dāvināja ziedus un teica sirsnīgus paldies un laba vēlējuma vārdus.
       
       (Raksts publicēšanai nosūtīts laikrakstiem "Vaduguns" un "Vietējā Latgales Avīze.")