Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Noslēdzies foto konkurss ''Vai šogad mērīsimies Jumīšiem?''

Noslēdzies foto konkurss ''Vai šogad mērīsimies Jumīšiem?''

      Jumis ir druvu dievība latviešu mitoloģijā, ko simbolizē divi kopā saauguši augļi. Jumis atbild par ražību, tāpēc folklorā  minēts miežu Jumis, rudzu Jumis, linu, riekstu Jumis un citi, un ar katru no tiem saistīti savi ticējumi, savi izpildāmie rituāli. Jumim ir sava grafiskā zīme, kas ir dubultvārpas attēls. Jumja zīmi nereti izmantoja klēts, rijas vai mājas jumta galā - tur tā greznoja māju un nesa svētību tās iedzīvotājiem. Jumja zīmes vienkāršākajai pamatformai latviešu rakstos ir skaisti kuplinājumi, kur zaru savijumi var būt tik sarežģīti, ka pašu zīmi pirmajā acu uzmetienā grūti pazīt. Tiek uzskatīts, ka šo mitoloģisko būtni vismazāk ietekmējusi kristietība. Kopā saaugušas vārpas ņēma līdzi uz mājām, pakāra klēts galā vai noglabāja apcirknī. Jumi varēja glabāt arī istabā goda vietā un arī jaunu meitu pūra dibenā.

      Līdz 29.septembrim (Miķeļdienai) tika iesūtītas ļoti daudz fotogrāfijas ar atrastajiem Jumīšiem. Ne visus varētu dēvēt par Jumīšiem. Bet.... visas fotogrāfijas ir interesantas un tiks publicētas galerijā 2023.  Saskaitot ''likes'' tika pievienotas arī tās balsis, kuru fotogrāfijas bija ievietotas atsevišķi.  Tātad,  pieci Jumīšu iesūtītāji, kuru fotogrāfijām  visvairak ''like'' un, kuras saņem pārsteiguma balviņas ir:

Velga Žeikare  - Sēņu Jumis

Liāna Kubaka - Sēņu Jumis

Iluta Pugače - Tomātu Jumis

Vita Reine -Rižā - Pūpēžu Jumis

Sanita Pauliņa - Plūmju Jumis

Anita Antuha - Sēņu Jumis

Pārsteiguma balviņas varat saņemt bibliotēkā pie vadītājas A.Krivišas ( mob:26602927).

Interesantus Jumīšus ir iesūtījušas arī Mairita Rakstiņa, Arnita Rakstiņa, Astrīda Diča, Alla  Zelča, Natālija Seņka, Aurēlija Plūme, Lilita Martuzāne. Fotogrāfijas var apskatīt galerijā 2023.

Iesūtīti: Burkānu Jumīši ( Anita Antuha, Alla Zelča ), Kartupeļu Jumīši (Alla Zelča, Natālija Seņka, Astrīda Diča),  Sēņu Jumīši ( Velga Žeikare, Liāna Kubaka, Anita Antuha, Arnita Rakstiņa, Mairita Rakstiņa, Natālija Seņka, Aurēlija Plūme), Tomātu Jumīši ( Iluta Pugače, Vineta Škapare, Velga Žeikare, Lilita Martuzāne, Alla Zelča), Aveņu Jumītis (Astrīda Diča),Pūpēžu Jumītis ( Vita Reine-Rižā), Plūmju Jumītis (Sanita Pauliņa).

Kas Jumi atrod, tam ir laime.