Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Pasākumi janvāra mēnesī

Pasākumi janvāra mēnesī

Literatūras izstādes:

1.“ Laiks nav arguments” ( 13. janvārī rakstniecei, mākslas zinātniecei G. Repšei – 60 );

2.“Dziļāk ieskatoties dzīvē un tās problēmās” ( 16. janvārī aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1905-1981 ) rakstniece Anna Sakse );

3.“Dzīve ir ilgas un trauksme”( F.Bārda) ( 25. janvārī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1880-1919 ) dzejnieks Fricis Bārda );

4.“Kalpošana divām mūzām ir viņa dzīvesveids” ( Rakstniekam Ērikam Lansam – 80 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

5."Nozīmīgais devums Latvijas Romas katoļu baznīcas vēsturei" ( 26.janvārī aprit  90 gadu, kopš dzimis ( 1930-2017 ) garīdznieks, publicists, baznīcas vēsturnieks Alberts Budže );

6.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Barikāžu atmiņu gaismā”( 20. janvāris – Barikāžu aizstāvju atceres diena )

Citi pasākumi:

Prāvesta A. Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi Balvu Novada muzejā 28.01. Lasījums- prezentācija “Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture”. Sagataves A. Griestiņa.