Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Pasākumi jūlija mēnesī

Tuvojoties Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzes svētkiem.....

Bērzpils bibliotēkā novadpētniecības krājumos apkopoti materiāli:

  • Bēržu Romas katoļu draudze.
  • Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīca. Vēsture un šodiena.
  • Priesteri Bēržu draudzē.
  • No Bēržu draudzes nākušie priesteri.

Atnāc un iepazīsties ar interesantajiem novadpētniecības materiāliem Bērzpils bibliotēkā vai arī  šeit, Bērzpils bibliotēkas mājas lapas sadaļā Novadpētniecība/Bēržu R-k.draudzes un baznīcas vēsture.