Bērzpils bibliotēka

Aktualitātes

Pieteikumu iesniegšana valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023.apkures sezonai Balvu novadā.

 Arī  Balvu novada bibliotēkās var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023.apkures sezonai Balvu novadā.

Iesniegumā būs jānorāda:

vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.