Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpils pagasta bibliotēkā.

     23. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērzpils pagasta bibliotēkā norisinājās nozīmīgs notikums – pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana lasītājiem. Bibliotēka pievienojās elektroniskajai bibliotēku sistēmai Alise.

      Ieskatīsimies nedaudz iepriekš sagatavošanās vēsturē. Šādam svarīgam notikumam esam gatavojušies apmēram 2 gadus. Pielikts milzīgs kolektīvs darbs. Sastādīti daudzi grāmatu saraksti ar ļoti precīzām ziņām par katru grāmatu, kas tika ievadītas Balvu reģiona elektroniskajā katalogā. Saku sirsnīgu paldies pagasta pārvaldei, kas iedeva bibliotēkai palīgu no bezdarbnieku meitenēm. Lāsma man bija patiešām ļoti labs palīgs pie daudzu grāmatu sarakstu veidošanas datorā. Pārcēlām katru grāmatu plauktos, un to plauktos ir vairāk kā 7 tūkstoši. Katra grāmata tika salīdzināta arī ar Inventāra grāmatu, pārbaudot, vai tā nav norakstīta u.c. ziņas.
     Grāmatas elektroniskajā katalogā ievadīja Balvu CB darbinieces. Katrai ievadītajai grāmatai tika piešķirts svītrkods. Mums ar Lāsmu šos svītrkodus pēc saraksta vajadzēja ielīmēt katrā konkrētajā grāmatā. Tas nozīmē, ka grāmatas plauktos vajadzēja pārcelt vairākas reizes.
     Pēc grāmatu svītrkodiem, ko nolasa svītrkodu skeneris, bibliotēka izsniedz un saņem no lasītājiem grāmatas. Darbiniekam vairs nevajag rakstīt ar roku izsniedzamās grāmatas, tikai noklikšķināt uz lasītāja uzvārda, noskenēt izsniedzamās grāmatas svītrkodu, un grāmata automātiski tiek izsniegta – ielec vajadzīgajā ailītē.
     Paldies Balvu CB par sadarbību, paldies Balvu novada domei par finansējumu, pagasta pārvaldes darbiniekiem – par jauna, jaudīgāka datora un svītrkodu skenera iegādi. Ar veco datoru Alises programmu vairs nepavilktu vai arī būtu lielas problēmas.
     Tehnoloģijas attīstās tik ātri, tās jau ir kļuvušas par mūsu ikdienu. Arī bibliotēkām, gribi, negribi, jāiet laikam līdzi. Tikko marta beigās biju Rīgā kursos, kur apguvu elektroniskās bibliotēku sistēmas Alise Cirkulāciju, t.i., lasītāju reģistrāciju un apkalpošanu. Tikko aprīlī savadīju sistēmā savus šī gada lasītājus, lai bez aizķeršanās varētu viņiem izsniegt grāmatas. Katram lasītājam sistēma piešķir tikai vienu lasītāja kartes numuru, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks lasa arī citā bibliotēkā. Alisē var redzēt, kādās bibliotēkās cilvēks lasa, ko lasa, vai nav parādnieks citās bibliotēkās u.d.c. svarīgas ziņas. Sistēmā grāmatas varēs arī pasūtīt, rezervēt, pagarināt lasīšanas termiņu u.c., bet tas vēl tuvākajā laikā, domāju, Bērzpilī nenotiks, jo pašai vēl daudz jāmācās un jāapgūst. Laiks darbu steigā skrien vēja spārniem un, diemžēl, žurnāli un laikraksti pagaidām tiks izsniegti pa vecam, jo tos neesmu paspējusi ievadīt sistēmā, lai piešķirtu svītrkodus. Tas ir laika jautājums.
     23. aprīlī plskt.10.00 biju saaicinājusi kopā bibliotēkas čaklākos lasītājus, lai svinīgā atmosfērā viņiem pirmoreiz elektroniski izsniegtu grāmatas. Bija ieradusies arī pagasta pārvaldniece B. Bogdane, kura iesāka šo pasākumu ar uzrunu, pastāstot, kā viņu uzrunājusi Balvu CB direktore R. Cibule par elektroniskās bibliotēku sistēmas Alises ieviešanu Bērzpils pagasta bibliotēkā un cik ļoti bibliotēkai vajadzīgs jauns dators un skeneris, lai to realizētu. Pēc tam kā bibliotēkas vadītāja pastāstīju par veiktajiem lielajiem priekšdarbiem šai iecerei, un aicināju lasītājus izvēlēties grāmatas. lai tās elektroniski izsniegtu. Pirmā lasītāja, kurai tika izsniegta grāmata elektroniski, bija A. Kriviša. Viņai sekoja citi apmeklētāji, kas bija ieradušies uz svinīgo atklāšanu, - B. Bogdane, S. Kindzule, L. Stepāne, L. Gaspažiņa, L. Pommere, M. Poševa u.c. Lasītāji izrādīja interesi, un es viņiem pastāstīju un parādīju, kā notiek elektroniskā grāmatu izsniegšana. B. Bogdane un A. Kriviša iemūžināja šo nozīmīgo notikumu arī bildēs.
     Pēcpusdienā pēc mācībām Bērzpils vidusskolā bibliotēkā atnāca arī bērni, kuriem tika elektroniski izsniegtas grāmatas. Mazajām lasītājām – Līgai A., Loretai V., Elisai B. – bija par ko brīnīties un jautāt.
     Apmeklētāji visas dienas garumā tika pacienāti ar saldumiem.
 
24.04.2014                              Bērzpils pag. b-kas vadītāja: A. Griestiņa