Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Plānotie pasākumi novembrim

   Literatūras izstādes:

1.„Tik sirds un saule man tuvas“(K.Skalbe) ( 7. novembrī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1879-1945 ) rakstnieks, dzejnieks un pasaku meistars Kārlis Skalbe);

2.”Ņem tādu, kāds es esmu fantāzijā./Kāds esmu īstenībā, līdzi nāks.”(A.Imermanis) ( 18. novembrī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-1998 ) rakstnieks, dzejnieks  Anatols Imermanis ).

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

3. “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”;

4. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts”( L .Breikšs).

  Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde       

5. “Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi/Teic pagātni, cel uz nākotni” (J. Rainis). (11. novembrī aprit 100 gadu, kopš nodibināta Lāčplēša diena par godu Rīgas atbrīvošanas cīņām no Bermonta vadītā karaspēka; aprit 100 gadu, kopš nodibināts Lāčplēša ordenis. )
 

   Tematiska literatūras un materiālu izstāde bērniem

6.”Mana tēvzeme ir mana tēta zeme”(J. Peters).

  Lit. izstāde bērniem, veltīta Ziemeļvalstu b-ku nedēļai no 11.-17.11.,

7.“Viņu darbi iekaro bērnu sirdis visā pasaulē”.
 
    Citi pasākumi:

1. Svinīgs brīdis pie piemiņas plāksnes Lāčplēšiem, Sv. Mise Bēržu baznīcā un lāpu gājiens no baznīcas uz Bērzpils centru. 11.11.
2. Kopēja Sv. Mise par mirušajiem Bēržu baznīcā. 08.11.
3. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB. 20.11.