Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Plānotie pasākumi oktobrim

   Literatūras izstādes:

1. „Rudiņa saulei es dzīsmas šōs dzīdu ” (A.E.) ( 4. oktobrī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1994 ) Bērzpils novadnieks – dzejnieks, skolotājs, dārznieks Augusts Eglājs );

2. “Apbrīnojamā prasme veidot oriģinālas romānu konstrukcijas” ( 15. oktobrī rakstniecei Norai Ikstenai - 50 );

3. “Latgales gleznotājs Francisks Varslavāns” ( 10. oktobrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1949 ) gleznotājs Francisks Varslavāns ).

Literatūras izstāde Novadpētniecības stūrītī

4. “Jubilejas ievērojamiem Bērzpils novadniekiem” ( 1.okt. –žurnālistei Veltai Aizupītei -85 ( 1934 ); 24. okt. – militārajam darbiniekam, ģenerālim Valdim Matīsam – 75 ( 1944-2010 )).
           

  Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu un Jauniešu žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.