Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Plānotie pasākumi septembrim

   Literatūras izstādes:

1. „Es nevaru gaidīt,/Man vajag iet ” (Z.L.) ( 9. septembrī Bērzpils novadniecei – dzejniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Zinaidai Loginai - 65);

2. “Vienmēr vēlos sekot trakajam iedvesmas zirgam” (A.A.)( 16. septembrī rakstniekam Andrim Akmentiņam - 50 );

3. “Bagātais kultūrvēsturiskais izziņas materiāls E. Aistara darbos” ( 16. septembrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1998 ) rakstnieks Ernests Aistars ).

   Literatūras izstāde bērniem

4. “Mirdzas Kļavas devums bērniem un jauniešiem” ( 17. septembrī bērnu rakstniecei Mirdzai Kļavai apritētu 95 gadi ( 1924-2019; mūžībā aizgājusi 29. augustā).
Tematiska literatūras izstāde

5.”Miķeļi – rudens gadskārtu svētki” ( 29. septembris – Miķeļi, saukti arī Apjumības jeb Jumis ).
           

   Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu un Jauniešu žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.