Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Savs laiks darbam, savs-atpūtai

Savs laiks darbam, savs-atpūtai.

Mūsu dzīvi veido mirkļi. Nav iespējams izmērīt un saskaitīt tos mirkļus, kad mēs darām labus un paliekošus darbus.

      Pēc nepilnu 46 spraiga un atbildīga darba pelnītā atpūtā-pensijā nolēmusi doties Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.

      1977.gadā iestājusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kuru 1979.gadā beigusi, iegūstot bibliotekāra specialitāti. Pēc tehnikuma beigšanas Anna tūlīt sākusi strādāt Bērzpils pagasta bibliotēkā, kur strādā joprojām. Bibliotekārajā darbā viņu visvairāk aizrauj novadpētniecības darbs - bibliotēkā ir plašas un bagātas ar savāktajiem materiāliem mapes par Bērzpils puses cilvēkiem, pagasta vēsturi, kultūrvēstures pieminekļiem, kolektīviem utt. Anna ir pierakstījusi un saglabājusi vairāku veco bērzpiliešu atmiņas gan par dziedāšanu koros, gan Bēržu baznīcas draudzes vēsturi. 2000.gadā pēc Annas apkopotajiem materiāliem ir sagatavota informācija par Bērzpils pagastu enciklopēdijai „Latvijas pagasti”. Tāpat viņa sniegusi informāciju V.Belokoņa izdevniecības izdotajai „Latvijas Enciklopēdijai”, Balvu novada veidotajiem ceļvežiem. 2011.gadā Anna Griestiņa ar Bērzpilī pierakstītiem ticējumiem un paražām un kāzu apdziedāšanas dziesmām, ko sniegusi teicēja A.Griestiņa, piedalījusies Latgales folkloras vākuma konkursā „Apleicīne” . Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītajos novadpētniecības lasījumos 2020. un 2022.gadā  Anna Griestiņa ir prezentējusi bagātīgo novadpētniecības materiālu klāstu par Bēržu Romas katoļu draudzi un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcu, par Bonifacovas muižas vēsturi.

      Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ir LNB Atbalsta biedrības konkursa "Pagasta bibliotēka - gaismas nesējs" uzvarētāja Latgalē 2011.gadā. Tāpat 2011.gadā Anna apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

      2022.gada 16.jūnijs Anniņai  pēdējā darba diena Bērzpils bibliotēkas vadītājas amatā. Ar ziediem un laba vēlējumiem  pie viņas nāca bibliotēkas apmeklētāji. Par Annas darbu atzinīgi izteicās arī  Balvu Centrālās bibliotēkas kolēģi.  Skaistās dzejas rindās ietērptus paldies vārdus teica  Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane un Saieta nama vadītājas p.i. Ilga Lazdiņa. Mēs vēlam arī nakamajā dzīves posmā Anniņai stipru veselību, možu garastāvokli un interesantus vaļaspriekus.

Anna Kriviša

Bērzpils bibliotēkas vadītāja