Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

SEPTEMBRA JUBILĀRE

LITERĀRĀ KRĀJUMA IZLASE

DzejnieceI LIJAI BRĪDAKAI-90

RADOŠĀ VIZĪTKARTE

* Pirmās publikācijas – 1953. gadā, pirmais dzejoļu krājums – 1962. gadā.

* Pavisam iznākuši 12 dzejas krājumi (viens no tiem – bērniem), septiņi romāni, četri miniatūru krājumi, tapuši stāsti, pasakas un lugas, dokumentāli stāsti par Margaritas Stārastes un Akvelīnas Līvmanes dzīvi, sakārtoti aforismu krājumi.

* Scenāriste filmām “Stari stiklā” (1970) un “Pilsētas atslēgas” (1973), A. Brigaderes lugas “Maija un Paija” un E. Zālītes romāna “Agrā rūsa” ekranizējumiem.

* Atdzejojusi Bellas Ahmaduļinas dzeju un kopā ar Rutu Lediņu tulkojusi Somijas zviedru rakstnieces Mertas Tikanenes romānu dzejā “Gadsimta mīlas stāsts”.

Plašāks apraksts https://literatura.lv/lv/person/Lija-Bridaka/871663

 Sapņu roze.Rīga: Annele,2009

Pa dzīves ceļu varam iet, uz zemi vien lūkojoties, un ikdienas akmeņi tad aizņem sirdi un prātu, bet varam arī dvēseles bagātību krāt un juties kā, Aspazijas vārdiem runājot, kad’’…zils ilgu vaiņags man galvā un sapņu roze pie sirds’’.

 

 Naktsvijole. Rīga: Liesma, 1980

Ir gadi viltīgi-daudz it kā dodot,

Tie daudz mums arī paņem nost,

Vien paliek neatņemams tas, ko sevī rodam,

Kad, mūžu izgaismojot, pamirdz: atceros…