Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

SEPTEMBRA JUBILĀRS

Žurnālistam un rakstniekam GUNĀRAM IEVKALNAM - 95

RADOŠĀ VIZĪTKARTE

Stāstu krājuma "Septiņas pēdas zem ķīļa" (Liesma, 1979), romānu "Miglas taure" (Liesma, 1986) un "Mārča alfabēts" (laikrakstā "Ventas Balss", 2000),  kā arī tetraloģijas "Baltie vasaras mākoņi" (Zvaigzne ABC, 2006–2008) autors. Publicējies laikrakstos "Cīņa", "Padomju Jaunatne", "Literatūra un Māksla", žurnālos "Liesma", "Zvaigzne", "Veselība",  arī lietuviešu jaunatnes žurnālā "Jaunimo Gretos" un igauņu "Noorus", kā arī kopkrājumos "Jauno autoru almanahs". Publicējis stāstus, romānus, lugas un aprakstus par Kurzemes novadu un cilvēkiem.

 Plašāks apraksts:https://www.literatura.lv/lv/person/Gunars-Ievkalns/871763