Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

SEPTEMBRA JUBILĀRS

LITERĀRĀ KRĀJUMA IZLASE

Bijušajam Latvijas valsts prezidentam KĀRLIM ULMANIM-145

MĒS ESAM, MĒS BŪSIM UN PALIKSIM

 (…)Es tomēr ticu arī tam, ka cilvēks nedzīvo vienīgi darbam un maizei, es ticu, ka viņam jārūpējas arī par prāta un sirds izglītību, par savas dvēseles izdaiļošanu, jārūpējas par to, lai varētu padarīt savu un savu līdzcilvēku dzīvi pilnīgāku un cienīgāku.(…)

Mana sirds ir ar jums un es jūtu, ka arī jūsu sirdis pukst man pretī draudzīgā atbalsī. Tā iesim uz priekšu un veiksim savu darbu. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās.

Kārlis Ulmanis. Atziņas un runu fragmenti.