Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Septembris-DZEJAS mēnesis

Septembris ir Dzejas mēnesis.

Pirmā Dzejas diena Latvijā notika 1965.gada 11.septembrī, Esplanādē ( toreizējā Komunāru parkā),atzīmējot dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu. Šogad Latvijā Dzejas dienas izskan 58.reizi.

      13.septembrī Bērzpils pamatskolas bibliotēka (vad. Lolita Kokoreviča) un pagasta bibliotēka (vad. Anna Kriviša) Dzejas dienu aizvadīja dzejnieces Ineses Zanderes zīmē, jo dzejniecei šogad skaista jubileja-65 gadi!

      Bērzpils ainaviski tematiskajā parkā darbojās Dzejas darbnīca, kurā 1.-3.klases skolēni aizrautīgi iesaistījās alfabēta burtu meklēšanā, bet pārējie skolēni meklēja iztrūkstošos vārdus dzejoļos no Ineses Zanderes grāmatām:'' Iekšiņa un āriņa'', ''Lidojošie burti'', ''Limonāde'', Līze Anlīze un citi slimnīcas skaitāmpanti'', '' Diegu burti'', Kaķis uz klavierēm'', Bērns, kas neiekrita'', Ja tu esi sivēns'', Vārdurati''. Arī skolotājas nesēdēja malā-viņas gan palīdzēja atrast alfabēta burtus, gan pašas izteiksmīgi lasīja dzejoļus. Nobeigumā skolēni uz papīra kļavu lapām rakstīja savas izvēlētās dzejas rindiņas, ko piestiprinājām improvizētajā dzejas zarā.

"Smieties ir tikpat svarīgi kā domāt"- tā saka dzejniece Inese Zandere.

      Paldies Bērzpils pamatskolas bibliotekārei Lolitai Kokorevičai par sadarbību! Paldies Bērzpils pamatskolai par iesaistīšanos Dzejas darbnīcā. Paldies pagasta iedzīvotājām  Lonijai un Stefānijai par atsaucību un dalību Dzejas dienas pasākumā! Dzeja elpo!

Foto no Dzejas darbnīcas skatīt galerijā 2023.