Bērzpils bibliotēka

Bibliotēkas ziņas

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena ik gadu tiek atzīmēta 21. februārī. 1999. gada 17. novembrī UNESCO 30. sesijā tika pieņemta rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.

Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā.