Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti Bērzpils saieta namā.

     7. februārī plkst.10.00 Bērzpils saieta namā notika literārs pasākums - tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti ( dzim. Benislavska, prec. Smirnova ) no Rikavas. Uz tikšanos ar dzejnieci bija ieradušies Bērzpils vidusskolas vecāko klašu audzēkņi, pagasta iedzīvotāji un pārstāvji no Balviem.

      Līvija Liepdruviete dzīvo un saimnieko dzimtajās Liepdruvās. Līvija māca latviešu valodu un literatūru un kristīgo mācību Rikavas pamatskolā. Raksta dzeju latviski un latgaliski, un abās izteiksmēs viņa raksta vienlīdz brīvi un dabiski. Pirmie dzejoļi radušies jau pamatskolas laikā. Publicējusies žurnālā „Katōļu Dzeive”, kopkrājumos „Rēzekne – 99, „Rēzekne - 2000”, almanahā „Olūts”. Izdoti 5 dzejoļu krājumi: „Mirkļu mozaīka” ( 1999), „Ļauj sirdij ziedēt!” (2001), „Te, zem saules” (2002), „Viss paliek debesīs” (2005), „Līpas vērsyunē” (2010). Līvija ietverta arī „Myusudīnu latgalīšu dzejis antoloģijā - Susātivs”, kas izdota 2008. gadā. Līvija darbojas Viļānu novada un pārnovada radošo cilvēku kopā „Atļaujies ienākt”, kas izveidota 2007. gadā.
     Pasākumā dzejniece lasīja dzeju par sev tuvām tēmām, kas viņu iedvesmo rakstīt dzeju: mīlestība, dzimtā zeme, ticība. Līvijas dzeja ir sirsnīga, tā uzlādē lasītāju ar prieku, cerību un optimistisku dzīves skatījumu. Līvija ļauj ieskatīties pašās dziļākajās dvēseles dzīlēs un atklāj sava mūža svarīgākās lietas.
    „Nav pasaule melna,
     Nav pasaule balta,
     Tik tāda, kā tēlojam mēs”, saka dzejniece.
     Pēc dzejas lasījumiem sekoja aktīva diskusija par dzejas nozīmību un aktualitāti mūsdienās.
     Apskatāma bija Līvijas grāmatu un materiālu par viņu izstāde „Te, zem saules, man zaļot un ziedēt…’.
     Tikšanos ar dzejnieci ierosināja, palīdzēja noorganizēt un novadīt bibliotēkas sadarbības partneri - novadpētnieks Leonards Rakickis un pagasta kultūras darba organizatore Anna Kriviša. Paldies viņiem par atbalstu!
 
26.04.2013                                                                   A. Griestiņa