Tilžas bibliotēka

Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz  Balvu novada Domes 2021.g. 29. decembra lēmuma

protokolu Nr.19., 11.§ noteikti sekojoši maksas pakalpojumi Tilžas bibliotēkā:

 

 Izdrukas no bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem:

- A4 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0.11

- A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                                    0.17

- A4 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0.36

- A4 krāsaina teksta pus lappuse                                                                             0.18

- A4 krāsaina attēla lappuse                                                                                     0.62

- A4 krāsaina attēla pus lappuse                                                                              0.32

- A3 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0,18

- A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)                                                                     0,30

- A3 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0,43

- A3 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0,67

- A3 krāsaina attēla lappuse                                                                                     0,95

 Izdrukas pakalpojumi no klienta  informācijas resursiem:

- A4 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0.13

- A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                                    0.21

- A4 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0.44

- A4 krāsaina teksta pus lappuse                                                                             0.22

- A4 krāsaina attēla lappuse                                                                                     0.75

- A4 krāsaina attēla pus lappuse                                                                              0.39

- A3 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0,22

- A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)                                                                     0,36

- A3 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0,81

- A3 krāsaina attēla lappuse                                                                                     1,15

Kopēšanas pakalpojumi  no bibliotēkas krājumiem:

- A4 lappuse (melnbalta)                                                                                          0.11

- A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                       0.17

- A3 lappuse (melnbalta)                                                                                          0,18

Kopēšanas pakalpojumi  no klienta materiāliem:

- A4 lappuse (melnbalta)                                                                                          0.13

- A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                       0.21

- A3 lappuse (melnbalta)                                                                                          0,22

Skenēšana  no bibliotēkas krājumiem:

Teksts / attēls  1 lappuse                                                                                           0.19

Skenēšana  no klienta materiāliem:

Teksts / attēls  1 lappuse                                                                                           0.23