Tilžas bibliotēka

2022

             

19. decembrī bibliotekāre devās uz Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņu, lai sveiktu 16 jaunos lasīšanas ekspertus.

Bērni piedalījās LNB projektā "Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2022".

Paldies skolotājām Elitai Čirkai un Inesei Loginai!

                                      

 

16. novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Tilžas pamatskolas 1. klases skolēni apmeklēja bibliotēku. Tika izlasīts fragments "Zvejā" no T. Parvela grāmatas "Muris un Vufs". Skolēni atbildēja uz dažādiem jautājumiem par izlasīto un izveidoja no papīra zivis.

          

Lasīšanas eksperti pieredzes apmaiņas braucienā Alūksnē!  30.06.2020.

Tilžas pirmsskolas bērni pasākumā "Kustību prieks!"

1.03. nodarbība