Tilžas bibliotēka

Dzejas dienas 2022

14. septembrī Tilžas bibliotēkā  Dzejas dienu pasākumu apmeklēja Tilžas vidusskolas 4. klase. Mēģinājām saprast, kas kopīgs dzejai ar pasakām, kārtojām  dzejolim pareizu  rindu secību un mēģinājām paši kļūt par dzejniekiem. Bija jāsaraksta dažādi vārdi, kas sākas ar burtu “M”, jo tieši šo burtu izvēlējās viens no skolēniem. Tad no šiem vārdiem jāizdomā dzejolis.

 Pasākumā 1. klase

16. septembrī uz Dzejas dienu pasākumu bibliotēkā ieradās Tilžas vidusskolas 3. klase.

iepazīstam grāmatu “Zvēri, kurus neviens nav redzējis”. Pārrunājam, vai dzejoļos nosauktās zvēriņu īpašības piemīt arī cilvēkiem. Nākošais uzdevums bija katrai komandai izdomāt savu dzīvnieku, kuru neviens nav redzējis. Izrādās, ka mežos dzīvo melleņkaķi, kuri ir zilā krāsā un var lidot. Mazi, pūkaini, lēkājoši pa kokiem zvēriņi ir ķirsānti , bet ūdenī peld īvijas - mazas, runājošas un cilvēkiem nesaredzamas būtnes. Nodarbības noslēgumā visi  skolēni  izveidoja savas kaķu glezniņas. 

22. septembrī bibliotēkā notika divas nodarbības. Uz tām ieradās 7. un 8. klašu skolēni.  Ar abām skolēnu klasēm iepazinām dzejoļu grāmatu “Pavasaris lapsas alā”. Dzejoļos tiek stāstīts par Pavasara un Ziemas attiecībām, kas līdzinās bērnu uzvedībai skolā. Dzejoļos atspoguļojas gan kautrīgums un simpātijas, gan savstarpēja konkurence un dažādi pāridarījumi. Grāmatas noslēgumā tiek atrisināts jautājums - vai iespējama draudzība starp neveiksminieci Ziemu un veiksminieku Pavasari. Pēc dzejoļu izlasīšanas veidojās diskusijas par to, vai var vērtēt cilvēku tikai pēc ārējā izskata, kādas īpašības augstu vērtē draugā un ko būtu gatavs darīt drauga labā? Praktiskajos uzdevumos skolēni meklēja tautasdziesmām pazudušās rindiņas, mēģināja atšifrēt ticējumus par Mikeļdienu un sacerēt savus dzejoļus no dotajiem vārdiem.

 

23. septembrī bibliotēkā notika divas nodarbības. Uz tām ierodas Tilžas vidusskolas 5. un 6.  klases skolēni. Lasām dzejoļus no grāmatas “Zvēri, kurus neviens nav redzējis”. Tā kā dzejoļos dzīvniekiem piemīt dažādas cilvēkiem raksturīgas īpašības, tad sarunās mēģinājām tās atšifrēt. Dzejolī “Divdabietis” pārrunājām, cik dažādi var būt ārējie apstākļi, kas var ietekmēt mūsu emocijas. Vai ir iespējams, ka  vieni un tie paši notikumi visiem cilvēkiem izraisa vienādas emocijas. Praktiskajos darbos katra grupiņa izdomāja savu fantāzijas būtni un kopīgi sacerēja dažādus dzejoļus.