Tilžas bibliotēka

Noderīgas saites

Laikrakstu bibliotēka News.lv Lursoft laikrakstu bibliotēkā News.lv pieejami jau vairāk nekā 80 izdevumi, tostarp gan reģionālie, gan centrālie laikraksti, kā arī ziņu aģentūras BNS ziņas.  Kopumā News.lv saviem lasītājiem piedāvā teju 5 milj. rakstu lielu publikāciju arhīvu, kas katru dienu tiek papildināts ar aizvien jaunām ziņām.

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejami pilnteksti ap 200 latviešu literatūras literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. 

Bibliotēkā šīs abas datubāzes ir skatāmas bezmaksas. 

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts "Balvu Novada Ziņas" sniedz informāciju par dažādām norisēm novadā, par novada Domes lēmumiem.

 

Latviešu tautas pasakas un teikas, tautasdziesmas , ticējumi

Angļu valodas apguvei

Latvijas daba

Datorprasmes var apgūt:

                              *Kā strādāt ar datoru un internetu?

Lauku atbalsta dienests

Eiropas Savienības portāls

Valsts Zemes Dienests

ES fondi

LR Zemkopības ministrija

LR Kultūras ministrija