Tilžas bibliotēka

2020

Droša interneta diena! Februāris, 2020.

“Drošs internets sākas ar tevi!”
Šodien kopā ar Tilžas vidusskolas 4. klasi atzīmējām Droša interneta dienu! Pildījām dažādus uzdevumus, mācījāmies analizēt lasāmo informāciju un mēģinājām kritiski domāt - vai viss, ko mēs redzam internetā, atbilst patiesībai.


Bibliotēkā jaunas grāmatas! 13.06.2020.

Mana ģimene!

Tilžas PII bērnu zīmējumu izstāde. Skatāma līdz 31. 07. 2020.

Lasītāko grāmatu TOP 5

Lasītākās grāmatas no janvāra līdz jūnijam.

Tikšanās ar Rasmu Kulamovu. 01.08.2020.

Tilžas bibliotēkā notika tikšanās ar mūzikas pedagoģi un ievērojamā Tilžas fotogrāfa J. Ziemeļa mazmeitu Rasmu Kulamovu.

Bērnu žūrijas eksperti dodas iepazīt Ludzu!

5. augustā Bērnu žūrijas eksperti devās iepazīt Ludzu. Apmeklējām Ludzas novadpētniecības muzeju, "Pelnrušķītes sapni" Isnaudā un Ludzas Amatnieku māju.

Dzejas dienu virpulī...septembris, 2020.

Skaļās lasīšanas konkurss Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 26.09.2020.

Skaļās lasīšanas konkursā Rīgā, Balvu reģionu pārstāvēja Amanda Avotiņa no Tilžas.