Tilžas bibliotēka

2019

"Mazo lasītāju tikšanās ar rakstniekiem" septembris, oktobris. 2019.

Bērnu žūrijas ekskursija uz Rēzeknes pusi. 11.05.2019.

Bibliotēku nedēļa 2019.

Iepazīsim Viļa Plūdoņa daiļradi!

Projekta Mūsu mazā bibliotēka aktivitātes

Projektu nedēļa bibliotēkā

Skaļās lasīšanas konkurss Balvos

Literārā nodarbība Lieldienu pārsteigums Tilžas PII.

Tikšanās ar rakstnieci Vitu Štelmaheri. 10.05.2019.