Tilžas bibliotēka

ĪSTENOTIE PROJEKTI

2023

Projekts "Par tīru Tilžu!" īstenots ar biedrības "Zaļā brīvība" atbalstu. 

Noorganizētas 2 lekcijas "Ko atnes, to aiznes!" un 2 meistardarbnīcas "Lietu otrā dzīve!"

Atbalsts 126 EUR

 

Projekts "Bērnība ar grāmatu!" īstenots ar Rietumu bankas Nākotnes atbalsta fonda atbalstu.

Projekta mērķis ir veidot bērnos interesi par apkārtējo pasauli ar saturā bagātu, vizuāli pievilcīgu literatūras grāmatu palīdzību.

Projekta atbalsts - 250 EUR.

...........................................................................................................................................................................................................

2019

Projekts "Mazo lasītāju tikšanās ar rakstniekiem" īstenots ar VKKF atbalstu.

Projekta ietvaros lasītāji Tilžas bibliotēkā tikās ar dzejniekiem Uldi Ausekli un Eviju Gulbi.

Projekta atbalsts - 280 EUR.

.............................................................................................................................................................................................................

2013

Projekts "Atpūties ērti un pilnveido sevi!" īstenots ar SEB bankas atbalstu.

Projekta ietvaros iegādātas 55 jaunas bērnu grāmatas.

Projekta atbalsts - 200 EUR.

.........................................................................................................................................................................................................

2011

Projekts "Izzini pasauli krāsaini!" īstenots ar Rietumu bankas Labdarības fonda atbalstu.

Projekta mērķis ir iegādāties interesantu uzziņu literatūru Tilžas bibliotēkai.

Projekta atbalsts - 200 Ls.

.....................................................................................................................................................................................................

2009

Projekts "Bērnu stūrīša izveide Tilžas bibliotēkā" īstenots ar Hipotēku un Zemes bankas atbalstu.

Projekta ietvaros iegādāti plaukti, galds, krēsli. 

Projekta atbalsts - 430 Ls.