Tilžas bibliotēka

Upīte, Kotiņi, 2.klases ekskursija

16. maijā Tilžas bibliotēkas čaklākie lasītāji un nodarbību apmeklētāji (2. klase) brauca pieredzes apmaiņas braucienā.

Paldies par jauko nodarbību Upītē, mācījāmies veidot rokassprādzes un uzzinājām vairāk par Upītes kultūrtelpu! Izmēģinājām, kā ir būt par māksliniekiem, uzstājāmies uz skatuves un kopīgi nodziedājām dziesmu "Seši mazi bundzinieki".

Saimniecībā "Kotiņi" iepazinām dažādus graudus, taustījām un izgaršojām! Uzzinājām vairāk par to, cik daudzveidīga produkcija tiek saražota no graudiem!