Tilžas bibliotēka

"Arī mēs tā varam!" nodarbība kopā ar pirmsskolas grupu.

13. aprīlī Tilžas bibliotēkā uz sportisku nodarbību ieradās Tilžas pamatskolas pirmsskolas grupiņas "Ežuki" bērni. Lasījām grāmatu "Arī mēs tā varam!" Iejutāmies lāča, vēža, zaķēna un citos tēlos. Pārbaudījām, vai viegli ir būt stārķim un stāvēt uz vienas kājas?!

Paldies skolotājām Inese Logina un Elita Čirka!