Tilžas bibliotēka

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija:

Bibliotēkas vadītāja Ilze Pugača

Adrese: Brīvības iela 3a, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

Telefons: 64563831

e-pasts: tilzasbiblioteka(at)inbox(dot)lv

Mūs var atrast sociālajos tīklos:

www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/  (Informācija līdz 04.10.2019)
 

https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-bibliot%C4%93ka-338908496571880/?ref=pages_you_manage
 

https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/

Aktuālāko informāciju var izlasīt mājas lapā:

http://bibliotekas.lv/tilza/pages/par-biblioteku/darba-laiks.php