Tilžas bibliotēka

2024

APRĪLIS

 Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100 (1924–2012)

Gustava Gurska lielformāta gleznu izstāde “CĪŅA”

Kristīnes Gustes radoši darbi no pastilas.

Citi pasākumi:

< 17.04. “Skaļās lasīšanas” sacensības bibliotēkā.

< Akcija “Mīļstāstiņi 4”

< Bibliotēku nedēļas aktivitātes

 

MARTS

9. 03.   Dzejniekam Vilim Plūdonim (arī Vilis Plūdons) – 150 (1874–1940)

16. 03.  Dzejniekam Vilim Dzērviniekam (arī Vilis Dzērvinīks) – 65 (1959–2007)

23.03.   Rakstniecei Aīdai Niedrai – 125 (1899–1972)

25. 03.  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

31. 03.  Pirmās Lieldienas

Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem

Jauno grāmatu dienas bērniem

Citi pasākumi

1. Nodarbība skolēniem “Iepazīsti Viļa Plūdoņa biogrāfiju”.

2. Viktorīna par gadskārtu svētkiem-Lieldienām.

FEBRUĀRIS

2. Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 110 (1914–2014)

18. Aktierim Kārlim Sebrim – 110 (1914–2009)

27. Bērnu rakstniecei Evijai Gulbei – 45 (1979)

Citi pasākumi:

< 12.02. nodarbība Tilžas pamatskolā 2. klases skolēniem

JANVĀRIS

13.01.  Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 85 (1939)

Tematiskā izstāde

Izliktas grāmatas, kuru nosaukumā minēts pūķis, vai arī, uz kuru vākiem redzams pūķa simbols.