Tilžas bibliotēka

2022

   Decembris

15. 12. Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 125 (1897-1978)

25. 12. Pirmie Ziemassvētki

31.12.  Rakstniekam Zeiboltu Jēkabam - 155 (1867-1924)

Citi pasākumi:

< katra otrdiena – radošā pēcpusdiena.

< Aicinājums ikvienam piedalīties akcijā un adīt vilnas zeķītes bērniem. Vairāk informācijas sazinoties ar bibliotekāri.

< Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas darbs turpinās!

 

Novembris

Izstādes:

Bērnu grāmatu autorei Astrīdai Lindgrēnai – 115

            “Daba Ziemeļvalstīs”

              Ziemeļvalstu nedēļai veltīta izstāde

                      Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
                         Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,
                         Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
                         Un saulei liek pār mūsu druvām līt.   

                                                                                           Leonīds Breikšs

        18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

  

 07.- 17.11. Jauno grāmatu nedēļa bērniem

                     Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem

Citi pasākumi:

<  Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi

< Latvijas svētku nedēļas nodarbības

< Turpinās darbs pie Bērnu žūrijas, anketu aizpildīšana

< Katra otrdiena-radošā pēcpusdiena.

 

 Oktobris

< Katru otrdienu bibliotēkā ir radošās pēcpusdienas bērnu auditorijai.Bērni var nākt kopā arī ar vecākiem!

< Turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas darbs.

< Bibliotēkā ikvienam tiks sniegta konsultācija un praktiska palīdzība elektroenergijas atbalsta iesnieguma iesniegšanā.

< 4.10. Dzejas dienu ietvaros bibliotēku apmeklē Tilžas pamatskolas 8. un 9. klase.

 

  Septembris

Dzejniecei Lijai Brīdakai – 90 (1932)

Rakstniecei Vijai Upmalei – 90 (1932-1996)

Amerikāņu rakstniekam Stīvenam Edvinam Kingam – 75 (1947)

Žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam – 95 (1927-2010)

Citi pasākumi:

< Turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas darbs

<  Nodarbības “Dzejoļu virpulī “. Laiks un datums pēc individuāli norunātā grafika.

< Mācību ekskursija Tilžas pamatskolas 1. klasei Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Augusts

Baltijas ceļa gadadiena (1989)

 Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju – 75 (1947)

 Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 145 (1877-1962)

Lasi un vērtē!

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas grāmatas

No 22.08. - 02.09. atvaļinājums

Jūlijs

Tematiskā izstāde:

 01.07. – 31.07.         Gatavosim pašas krājumus ziemai!!!

                               / dažādas receptes ievārījumiem, marinēšanai u. c. /        

                           „ Klāt Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”

                             /izliktas žūrijas grāmatas, sākta lasīšanas 

                                                    ekspertu piesaistīšana//

                             „Lasīsim grāmatas vasarā!”

                     /saliktas grāmatas no skolas ieteicamās literatūras saraksta/

                               Jaunāko bērnu grāmatu izstāde

No 20.07. – 27.07. atvaļinājums

Jūnijs

No 7.06. - 20.06. bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs būs slēgts.

Atvaļinājums.

21.06. - 30.06. viktorīna par Līgo svētkiem.

30. 06. Bērnu/jaun./vecāku ekspertu žūrijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni.

                             Maijs

 Rakstniekam Alfredam Dziļumam 115 (1907-1976)

Rakstniecei Irmai Grebzdei 110 (1912-2000)

9. maijs - Eiropas diena

9.05. - 13.05.    Jauno grāmatu nedēļa pieaugušo grāmatām

                         Jauno grāmatu nedēļa bērnu/ jauniešu grāmatām

Citi pasākumi:

< akcija “Mīļstāstiņi – 2”

   

Aprīlis

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85 (1937-2021)

Rakstniecei Ilzei Indrānei 95 (1927)

Dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim 65 (1957-2011)

Akcija “Mīļstāstiņi 2”

Marts

 Dzejniekam Mārim Melgalvam 65 (1957-2005)

 Rakstniekam Jānim Plotniekam 90 (1932-2003)

Katra mēneša otrdienā – radošā pēcpusdiena!

1.03. nodarbība “Veselīgs uzturs  un zobi”. Paredzēts bērnu auditorijai, taču var nākt arī kopā ar vecākiem.

Informācija tiks papildināta.

Februāris

Rakstniecei un dzejniecei Mārai Zālītei – 70 (1952)

Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 100 (1922-2013)

Novadpētniecība   

Skolotājam, literātam Ontonam Matvejānam 85 (1937-2008)

 15.02. Nodarbība “Kustību prieks bibliotēkā!” kopā ar pirmsskolas grupu “Ežuki”.

                   

Janvāris

Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 85 (1937-2008)

Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 140 (1882-1956)

Dramaturgei Leldei Stumbrei – 70 (1952)

Dzejniecei Veltai Tomai – 110 (1912-1999)