Tilžas bibliotēka

2022

         Jūnijs

No 7.06. - 20.06. bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs būs slēgts.

Atvaļinājums.

21.06. - 30.06. viktorīna par Līgo svētkiem.

30. 06. Bērnu/jaun./vecāku ekspertu žūrijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni.

                             Maijs

 Rakstniekam Alfredam Dziļumam 115 (1907-1976)

Rakstniecei Irmai Grebzdei 110 (1912-2000)

9. maijs - Eiropas diena

9.05. - 13.05.    Jauno grāmatu nedēļa pieaugušo grāmatām

                         Jauno grāmatu nedēļa bērnu/ jauniešu grāmatām

Citi pasākumi:

< akcija “Mīļstāstiņi – 2”

   

Aprīlis

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85 (1937-2021)

Rakstniecei Ilzei Indrānei 95 (1927)

Dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim 65 (1957-2011)

Akcija “Mīļstāstiņi 2”

Marts

 Dzejniekam Mārim Melgalvam 65 (1957-2005)

 Rakstniekam Jānim Plotniekam 90 (1932-2003)

Katra mēneša otrdienā – radošā pēcpusdiena!

1.03. nodarbība “Veselīgs uzturs  un zobi”. Paredzēts bērnu auditorijai, taču var nākt arī kopā ar vecākiem.

Informācija tiks papildināta.

 

Februāris

Rakstniecei un dzejniecei Mārai Zālītei – 70 (1952)

Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 100 (1922-2013)

Novadpētniecība   

Skolotājam, literātam Ontonam Matvejānam 85 (1937-2008)

 15.02. Nodarbība “Kustību prieks bibliotēkā!” kopā ar pirmsskolas grupu “Ežuki”.

                   

Janvāris

Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 85 (1937-2008)

Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 140 (1882-1956)

Dramaturgei Leldei Stumbrei – 70 (1952)

Dzejniecei Veltai Tomai – 110 (1912-1999)