Tilžas bibliotēka

2023

 

Decembris

17. 12. aktierim, estrādes māksliniekam Edgaram Liepiņam – 95 (1928-1995)

21. 12.  rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 85 (1938-2021)

„Pasakaini sniegi snieg…”

Ziemassvētku, Jaungada tradīcijas u.c.

Jauno grāmatu dienas

Amatnieces Ineses Jansones pašdarinātu darbu izstāde

Citi pasākumi:

<  20.12. rad. darbnīca bērniem „Sniegpārslas virpuļo dejā”

< bibliotēkas noformēšana ziemas tematikai

<  fonda sakārtošana

<  turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas darbs

<  1., 8.12. meistardarbnīcas projekta “Par tīru Tilžu!” ietvaros

Novembris

Novadpētniecība

13.11. katoļu garīdzniekam, kultūrvēsturniekam, publicistam Staņislavam Kučinskim – 110 (1913-2008)

25. 11. katoļu garīdzniekam, publicistam Heinriham Tropam – 115 (1908-1994)

Literatūras izstāde:

    .                             Pats starp brīnumiem tu esi brīnums,
                             Pats tu esi viens no viņiem, piemini!
    O.V.

                                Ojāram Vācietim – 90 /1933-1983/

Tematiskā izstāde:

                                                  „Ziemassvētki ziemeļvalstīs

                              Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros izliktas grāmatas par ziemu

 

10.11                                              Mārtiņdiena

                                      Literatūra par gadskārtu svētkiem.

11. – 22.11.                   Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
                         Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,
                         Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
                         Un saulei liek pār mūsu druvām līt.   

                                                                                           Leonīds Breikšs

        18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Citi pasākumi:

<  13.11.-17.11.  pasākums bērniem Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros /datums tiks precizēts/

<  16.11. pirmsskolas bērniem  nodarbība par grāmatu “Pazudušais miedziņš”. “Bērnu žūrijas” noslēgums, pirmsskolas bērnu - ekspertu apbalsvošana.

Projekta “Par tīru Tilžu!” realizēšana.

<  Turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas darbs

Oktobris

3. aktierim Uldim Dumpim – 80 (1943)

19. rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei – 125 (1898-1955)

20. vācu rakstniekam Otfrīdam Preisleram – 100 (1923-2013)

Novadpētniecība

13. rakstniekam Madsolas Jōņam – 110 (1913-1975)

27. rakstniekam, literatūrzinātniekam Valentīnam Lukaševičam – 55 (1968)

Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem

Jauno grāmatu nedēļa bērniem

< Turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas projekts.

 

Septembris

     15.09. dzejniecei Inesei Zanderei – 65 (1958)

26.09. Valodu diena Eiropā

26.09. dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei – 50 (1973)

29. 09. Miķeļdiena

                

<  Dzejas dienu nodarbības individuāli

< Bērnu žūrijas projekts

< 14.09. Kopā ar Tilžas pamatskolas 2. klasi “Grāmatu svētki” Baltinavā

< 11.09. Tilžas pamatskolas 2. klase klases stundā tiek iepazīstināti ar jaunākajām grāmatām.

< No 7.09. katra ceturtdiena – radošā pēcpusdiena

Augusts

Literatūras izstāde

14.08. – 30.08.           Rakstniecei, tulkotājai, diplomātei

                                            Annai Žīgurei - 75 (1948)

14.08. – 23.08.           Rakstniecei  Liānai Miķelsonei - 70 (1953)

Novadpētniecība

15.08. Aglonā -Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki

“Koks nevar augt bez saknēm. Tauta nevar dzīvot un attīstīties bez savas vēstures zināšanas un šodienas izpratnes” /D. Avotiņa/

Svētku un atceres dienas augustā:

 • 11. augusts – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena;
 • 21. augusts - Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena;
 • 23. augusts – Staļinisma un nacisma atveres diena.

Līdz 14. augustam bibliotekāre atvaļinājumā.

 

jūlijs

9. 07. Rakstniecei Mildai Geidānei – 95 (1928-2004)

 17. 07.  Rakstniekam Aivaram Kļavim – 70 (1953)

 Lasīsim vasarā!

Ieteicamās literatūras grāmatu izstāde

Klāt “Bērnu žūrijas” jaunās grāmatas!

Citi pasākumi:

1. darbs pie Bērnu žūrijas ekspertu piesaistīšanas

2. saplēsto grāmatu, žurnālu labošana

3. aktīvi strādāt ar bibliotēkas mājas lapām un profiliem sociālajos tīklos

Jūnijs

  Grāmatu izstādes

“Singa ir laimīga, jo nemaz nevar aptvert, cik daudz mīļuma sējusi skatītāju sirdīs.”

                                                          /G.Treimanis/

Verai Singajevskai- 100  (1923- 2014)

Nāc nākdama, Jāņu diena, līgo, līgo.
Tev ir daudz gaidītāju, līgo.

                                                    Līgo svētki un Jāņu diena

                                            Ieteicamā literatūra vasaras brīvlaikā

Citi pasākumi:

< 20.06. Bērnu žūrijas ekspertu ekskursija uz Valmieru.

< 06.06. – 19.06. atvaļinājums

 

Maijs

Grāmatu izstādes 

 • “Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels”

                   /I.Ziedonis/
Imantam Ziedonim- 85 (1933- 2013)

 • “... man patīk priecāties par citu prieku”

                     /Ē.Hānbergs/

Ērikam Hānbergam- 90 (1933)

 • Ļauj man Tevi, māmulīt,
  Tavā dienā godināt,
  Paldies teikt par katru rītu,
  Kad nāc dienai modināt.

        14. maijs- Mātes diena

Citi pasākumi

< Akcija “Mīļstāstiņi 3”

< Katra otrdiena- radošā pēcpusdiena

< Tilžas pirmsskolas grupiņas bērnu darbu izstāde “Mana māmiņa”.

 

Aprīlis

8.04.  dzejniekam Leonīdam Breikšam – 115 (1908-1942)

Tematiskā izstāde - Lieldienas

16.04. aktrisei Ditai Lūriņai-Eglienai – 45 (1978)

28.04. aktrisei Verai Singajevskai – 100 (1923-2014)

Citi pasākumi:

< akcija “Mīļstāstiņi-3”

< katra otrdiena – radošā pēcpusdiena

Marts

1. aktrisei Olgai Dreģei – 85 (1938)

10. rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim – 50 (1973-2020)

17. dramaturgam Gunāram Priedem – 95 (1928-2000)

25. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Citi pasākumi:

< katra otrdiena – radošā pēcpusdiena

< “Skaļās lasīšanas” konkurss Tilžas pamatskolas 5. klasei

< Izglītojošs konkursam “LASI, MEKLĒ UN CEĻO!”

< Iegādāties bērnu grāmatas projekta ietvaros.

< No 14.03. – 21.03. atvaļinājums, bibliotēka un Tilžas KAC būs slēgti.

Februāris

         Dzejniecei Ārijai Elksnei – 95 (1928-1984)

                                                                      Iet pa dzīvi un pamanīt
                                                                      Brīdi, kad esi vajadzīgs,
                                                                      Kad esi neaizstājams –
                                                                      Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas.

   Dzejniecei Martai Bārbalei – 90 (1933-2003)

Franču rakstniekam Žilam Vernam ‒ 195 (1828‒1905)

 

10.- 15.02. Jauno grāmatu dienas pieaugušajiem

10.- 15.02. Jauno grāmatu dienas bērniem

Citi pasākumi:

< 13.02.  Tilžas pamatskolas 1. klases brauciens uz Balvu CB. (Nodarbība par drošu internetu)

< Turpinās Annas Bērziņas fotogrāfiju izstāde

< Katra otrdiena -  radošās pēcpusdienas!

                                     

  Janvāris

     „..cilvēks pasaulē dzīvo, lai kļūtu labāks, nevis lai labāk dzīvotu!"

                                                                                                   Mārtiņam Zīvertam – 120 (1903-1990)

 

 

        Rūdolfam Blaumanim – 160 (1863-1908)

 

< Turpinās Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas anketu aizpildīšana.

< 2023. gadā turpinām iesākto tradīciju! Līdz 30. maijam katra otrdiena - radošā pēcpusdiena!