Tilžas bibliotēka

Ieskats vēsturē

Tilžas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā, bet precīzu ziņu par tās vēsturi nav. Alūksnes zonālā valsts arhīva izdotajā izziņā atrodams, ka 1944. gada 30. novembra sēdes protokolā rakstīts , ka ar 1944. gada 16. novembri par Tilžas bibliotēkas pārzini iecelts Vladimirs Aleksandrovs. Kāds cits dokuments - Viļakas apriņķa Tilžas pagasta DDP izpildu komitejas 1946. gada 7. septembra sēdes protokols liecina, ka Tilžā darbojas bibliotēka un šajā sēdē apstiprināta bibliotēkas tāme 1947. gadam, kaut gan pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā datēts ar 1953. gadu. Bibliotēkas statuss un atrašanās vieta gadu gaitā mainījusies vairākas reizes. Kopš 1977. gada tā atrodas tajā laikā jaunuzceltajā Tilžas izpildu komitejas ēkā Brīvības ielā. Mainījušies arī bibliotēkas darbinieki un štata vienību skaits. Ir bijuši periodi, kad bibliotēkā strādājušas divas darbinieces.

40.-50.g. mijā Vilma Baltiņa /precīzu ziņu nav/

1951.-1954.g. Janīna Erte /Skrimble/

1954.-1955.g. Marija Učelniece /Ļvova/

1955.-1961.g. Aina Celiņa /Boka/

1961.-2009.g. Anna Brenčeva

2007.g.  Ilze Pugača /Avotiņa/

Kopš 2009.gada 1.septembra bibliotēka ir Balvu novada Centrālās bibliotēkas filiāle. Atrodas Tilžas pagastā,vienā ēkā ar Tilžas pagasta pārvaldi.

2007.gadā bibliotēkā veikts remonts, tā iegūstot gaišas, mājīgas, patīkamas telpas.

Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša uzziņu literatūra, nozaru un daiļliteratūra.Tiek piedāvāta jaunākā prese lasīšanai uz vietas.

Projekta ietvaros izveidots bērnu stūrītis, kas padara patīkamāku uzturēšanos bibliotēkā tieši mazākajiem apmeklētājiem.

Bibliotēkā ir mūsdienu prasībām atbilstošas informatīvās tehnoloģijas: 13 datori, 12 no tiem lietotājiem, multifunkcionālā iekārta - kopētājs, printeris, skeneris.

Kopēšana, printēšana, skenēšana ir maksas pakalpojums.

Bibliotēka piedāvā bezmaksas izmantot www.letonika.lv un www.nais.lv datu bāzes, kā arī CB veidoto elektronisko katalogu un Balvu kultūrvēstures datu bāzes.

Bibliotēkā ir arī iespēja tiešsaitē skatīties latviešu filmas.

Pie bibliotēkas ārdurvīm ir uzbrauktuve, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

No 2022. gada 1. februāra bibliotēkas telpās tika atvērts Tilžas VPVKAC klientu apkalpošanas centrs. Līdz ar to Tilžas bibliotēkas vadītāja pilda arī klientu apkalpošanas speciālistes pienākumus.

     

 

 

​​​​​​2010. gads