Tilžas bibliotēka

"Iepazīstam jaunās grāmatas!"

22. maijā Tilžas bibliotēkā uz nodarbību ieradās Tilžas pamatskolas 1. klase. Apskatījām jaunās bērnu grāmatas, pārbaudījām zināšanas par dzīvniekiem izmantojot dažādus skaņu efektus un aizpildījām darba lapas ar dažādiem uzdevumiem.