Tilžas bibliotēka

Nodarbība "Pazudušais miedziņš".

16. novembrī Tilžas bibliotēkas vadītāja devās uz Tilžas pamatskolas pirmsskolas iestādes grupiņu. Tikšanās laikā pārrunājām par izlasītajām "Bērnu žūrijas" grāmatām. Vislielāko atzinību bērnu skatījumā ieguva A. Meleces grāmata "Pazudušais miedziņš". Nodarbībā katrs bērns izveidoja savu sapņu ķērāju. Nobeigumā tika sveikti "Bērnu žūrijas" jaunie eksperti. Paldies audzinātājām Elita Čirka un Inese Logina par ieguldīto darbu!